Opinto-opas 2013-2014
Pori

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2013-2014

PLA-21410 Elektroniikan komponentit ja materiaalit, 5 op
Electronics Components and Materials
PLA-21410 2013-01

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Luentoajat ja -paikat
Luennot
Laboratoriotyö
Seminaari  
 3 h/vko
 4 h/vko

+3 h/vko
+4 h/vko
 6 h/per
 


Kuvaus:

Luennot 40h, laboratoriotöitä 30h, seminaarit 6h

Vastuuhenkilö:

Jussi Polvi

Kohderyhmät:

Porin opiskelijat

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)