PYKÄLÄ II -projekti

PYKÄLÄ II – Kohti konkretiaa kaupunkiverkoston voimalla

Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne toteutti vuosina 2009–2011 PYKÄLÄ-projektin (Pyöräily ja kävely osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää) yhteistyössä kolmen ministeriön, kahdeksan kaupungin sekä Liikenneviraston ja Pyöräilykuntien verkoston kanssa. PYKÄLÄ II -projekti on jatkohanke PYKÄLÄ-projektille.

PYKÄLÄ II -projektissa on neljä eri osa-aluetta: kävelyalueiden kehittäminen osana kaupunkielämää, pyöräilyn potentiaalin kartoittaminen, kävelyn ja pyöräilyn seurannan parantaminen sekä parhaiden käytäntöjen selvittäminen talvihoidon ja pyöräilyn kustannusanalyysien suhteen. Tutkimuksessa mm. selvitetään edellytykset kävelykeskustan sekä muiden kävelyalueiden elinvoimaisuudelle, kartoitetaan paikkatietoanalyysiin perustuen tärkeimmät työmatkavirrat kaupungeissa sekä selvitetään eri käyttäjäryhmien tarpeet pyöräilyn kehittämiselle. Projektilla halutaan saavuttaa paremmat pyöräily- ja kävelyolosuhteet Suomen kaupunkeihin niin, että liikkuminen mahdollistuu ihmisen koko elämänkaarella.

Yhteistyötahot

Liikenne- ja viestintäministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ympäristöministeriö, Pyöräilykuntien verkosto ry, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Oulun kaupunki, Lahden kaupunki, Porin kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Kokkolan kaupunki ja Hyvinkään kaupunki

Liikenteen tutkimuskeskus Verne järjesti ideointityöpajan kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä Suomessa. Katso lisää tapahtumasta täältä!