PLA-31102 Ohjelmointitekniikka, 5 op
Programming Techniques

Toteutuskerta PLA-31102 2019-01

Kuvaus

Kurssin voi aloittaa heti.
Lisätietoja http://www.students.tut.fi/~saari5/

Ohjelmoinnin perusteiden opiskelua Mooc-kurssia hyödyntäen, Materiaali ja harjoitukset verkkomateriaalina.
Kurssin voi suorittaa etäopiskeluna, mutta se sisältää tentin. Tentissä käytetään Porin Sähköisen näytön luokkaa Pori123.

Opetus

Periodi 1 - 5
Opetusmuodot Seminaari, Luento
Vastuuhenkilö Mika Saari

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Harjoitustehtävät ja tentti

Kohderyhmät

Porin opiskelijat

Lisätietoja toteutuksesta

Kurssin voi aloittaa heti.
Lisätietoja http://www.students.tut.fi/~saari5/

PLA-31102 Ohjelmointitekniikka/Lec/01 Thu 29.08.2019 09:00 - 12:00
PLA-31102 Ohjelmointitekniikka/Lec/01 Thu 05.09.2019 09:00 - 12:00
PLA-31102 Ohjelmointitekniikka/Lec/01 Thu 12.09.2019 09:00 - 12:00
PLA-31102 Ohjelmointitekniikka/Lec/01 Thu 19.09.2019 09:00 - 12:00
PLA-31102 Ohjelmointitekniikka/Lec/01 Thu 26.09.2019 09:00 - 12:00
PLA-31102 Ohjelmointitekniikka/Lec/01 Thu 03.10.2019 09:00 - 12:00
PLA-31102 Ohjelmointitekniikka/Lec/01 Thu 10.10.2019 09:00 - 12:00
PLA-31102 Ohjelmointitekniikka/Sem/01 Fri 30.08.2019 17:00 - 18:00