Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkinto-ohjelmat

Diplomi-insinöörin tutkinto (DI) ja arkkitehdin tutkinto (A) ovat ylempiä korkeakoulututkintoja, joiden kokonaislaajuus on 120 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kaksi vuotta.

Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelman yleinen rakenne:

Täydentävät opinnot** 0-60 op
Yhteiset opinnot 0-20 op
Pääaine 30 op tai 50-60 op* Sivuaine 20-30 op
*) pääaineen ollessa 50-60 op, sivuaine ei ole pakollinen
Diplomityö ja kypsyysnäyte 30 op Vapaasti valittavat opinnot 0-40 op
**) Täydentävät opinnot ovat osa suoraan DI-tutkinto-ohjelmaan valittujen tutkintovaatimuksia.

Arkkitehdin tutkinto-ohjelman rakenne:

Täydentävät opinnot** 0-60 op
Yhteiset opinnot 52 op Pääaine 30 op* Diplomityö ja kypsyysnäyte 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 8 op
**) Täydentävät opinnot ovat osa suoraan DI-tutkinto-ohjelmaan valittujen tutkintovaatimuksia.
Päivittäjä: Kunnari Jaana, 4.4.2016