Opintokokonaisuudet

Opintokokonaisuus sisältää pakollisia ja/tai valinnaisia opintojaksoja. Opintokokonaisuuksien sisällöt suunnitellaan osaamistavoitteiden pohjalta. Opintokokonaisuudella voi olla myös esitietovaatimuksia.

Pää- ja sivuainekokonaisuus on yhden tai useamman tiedekunnan yhteistyönä suunnittelema aine- tai syventävän tasoinen opintokokonaisuus. Aineopinnot ovat pääsääntöisesti n. 25 op ja syventävät opinnot n. 30 op. Lisäksi syventäviin opintoihin voi liittyä n. 20 op:n laajuinen opintokokonaisuus (syventävät opinnot 2 jatko-osa), jolloin syventävät opinnot muodostavat n. 50 op:n kokonaisuuden.

Täydentävät opinnot ovat ns. siltaopintoja suoraan DIA-tutkinto-ohjelmaan tulevalle opiskelijalle. Ne ovat laajuudeltaan 0-60 op eli enintään vuoden mittaiset opinnot. Täydentävien opintojen suorittamista edellytetään muulla pohjatutkinnolla kuin tekniikan kandidaatin tutkinnolla DIA-vaiheeseen tulevalta opiskelijalta.

DI-opettajan opinnot kuuluvat teknis-luonnontieteelliseen DI-opettajakoulutukseen ja ovat pää- ja sivuainevaihtoehtoja sekä opettajan pedagogiset opinnot.


Päivittäjä: Kunnari Jaana, 6.4.2017