Ympäristö- ja energiatekniikan täydentävät opinnot, 0 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Täydentävät opinnot

Yhteyshenkilö

Suvi Ikonen, Anna Pitkänen

Sisältö

Täydentävät opintojaksot

Ympäristö- ja energiatekniikan DI-ohjelman aloittavat täydentävät pohjatutkintonsa henkilökohtaisesti laadittavan suunnitelman mukaisesti ylläolevilla kursseilla siten, että heidän osaamisensa on samalla tasolla Tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin kanssa. Tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatintutkinnossa on vähintään 25 op matematiikkaa, 15 op fysiikkaa ja 10 op kemiaa. Pääaineen vastuuprofessori voi määritellä syventävään kokonaisuuteen valmistavia esitietokursseja, joita voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina.

Opintojakso Opintopisteet
FYS-1050 Yliopistofysiikka 1 5 op
FYS-1060 Yliopistofysiikka 2 5 op
FYS-1070 Yliopistofysiikka 3 5 op
KEB-61411 Laaja kemia 1 5 op
KEB-61421 Laaja kemia 2 5 op
MAT-01530 Insinöörimatematiikka C 5 5 op
MAT-02100 Usean muuttujan funktiot 5 op
MAT-02401 Vektorianalyysi 5 op
MAT-02451 Fourier'n menetelmät 5 op
MAT-02510 Tilastomatematiikan jatkokurssi 5 op
MAT-02651 Algoritmimatematiikka 5 op
MAT-02701 Operaatiotutkimus 5 op
MAT-04601 Insinöörimatematiikka 123 10 op
TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op
TTA-11011 Teollisuustalouden perusteet 5 op

Lisätiedot

Täydentävät opinnot määritetään tapauskohtaisesti. Opinnot ovat laajuudeltaan enintään 60 opintopistettä ja ne sisällytetään tutkinnon vapaasti valittavin opintoihin

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 26.02.2019