Tuotantotalouden täydentävät opinnot, 0 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Täydentävät opinnot

Yhteyshenkilö

Teemu Laine

Lisätiedot

Täydentävät opinnot määritellään henkilökohtaisesti.

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 22.02.2019