Konetekniikan täydentävät opinnot, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Täydentävät opinnot

Yhteyshenkilö

Kari Koskinen

Osaamistavoitteet

- Syventää opiskelijan tietämystä konetekniikan alasta ja antaa riittävä osaaminen DI-tutkinnon suorittamiseen.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-40100 Lämpötekniikka 5 op IV  
MAT-01530 Insinöörimatematiikka C 5 5 op IV  
MAT-02100 Usean muuttujan funktiot 5 op IV  
MAT-04601 Insinöörimatematiikka 123 10 op IV  
Yhteensä 25 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
MEI-40001 Tuotesuunnittelu ja -kehitys 5 op 1   IV  
MEI-40400 Mekaaniset ja mekatroniset rakenteet 5 op 1   IV  
MEI-50400 Johdanto tuotantotekniikkaan 5 op 1   IV  
MEI-60401 Luotettavuustekniikan ja kunnossapidon perusteet 5 op 1   IV  
TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet 5 op 1   IV  

1. Valittava 1 opintojaksoa. -MEI-40001 Tuotesuunnittelu ja -kehitys -> Koneensuunnittelu ja tuotekehitys -MEI-40400 Mekaaniset ja mekatroniset rakenteet -> Lentokonetekniikka -MEI-50400 Johdanto tuotantotekniikkaan -> Tuotantekniikka ja -automaatio -MEI-60401 Luotettavuustekniikan ja kunnossapidon perusteet -> Life-Cycle Management and Engineering. -TIE-02201 Ohjelmointi 2:perusteet -> Robotics. Sijoitetaan di-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Lisätiedot

- Opintokokonaisuus on tarkoitettu täydentäviksi opinnoiksi DI-tutkintoon erillisvalinnassa AMK-insinöörin tutkinnon perusteella valituille opiskelijoille.
- Mikäli MAT-04601 Insinöörimatematiikka 123 on sisältynyt opiskelijavalinnan perusteena olevaan pohjatutkintoon, sen osaaminen hyväksiluetaan, mutta sitä ei voi sisällyttää Tampereen yliopiston konetekniikan di-tutkintoon.
-Täydentävät opinnot sijoitetaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin siten, ettei tutkinnon laajuus pääsääntöisesti ylitä 120 opintopistettä.

Päivittäjä: Ojala Nina, 22.02.2019