Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan täydentävät opinnot, 0 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Täydentävät opinnot

Yhteyshenkilö

Minna Kellomäki

Sisältö

Täydentävät opintojaksot

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan DI-tutkinnon aloittavat täydentävät pohjatutkintonsa henkilökohtaisesti laadittavan suunnitelman mukaisesti. Pohjatutkinnosta riippumatta opiskelijalle voidaan määrittää täydentävää osaamista, esimerkiksi syventävään kokonaisuuteen valmistavia esitietokursseja, jotka sijoitetaan osaksi vapaasti valittavia opintoja. Lisäksi mikäli alemman tutkinnon yhteydessä ei ole osoitettu äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja vieraankielen taitoa asetuksen määrittämällä tavalla tai opiskelijaa ei ole vapautettu kielitaidon osoittamisesta kokonaan tai osittain, tulee kielitaito varmistaa sisällyttämällä kieliopinnot täydentäviin opintoihin ja tarvittaessa osoittamalla kielitaito ylemmän tutkinnon opinnäytteeseen liittyvän kypsyysnäytteen yhteydessä.

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot
FYS-1050 Yliopistofysiikka 1 5 op 3
FYS-1060 Yliopistofysiikka 2 5 op 3
FYS-1070 Yliopistofysiikka 3 5 op 3
KEB-61411 Laaja kemia 1 5 op 3
KEB-61421 Laaja kemia 2 5 op 3
MAT-01120 Insinöörimatematiikka B 1 5 op 1
MAT-01220 Insinöörimatematiikka B 2 5 op 1
MAT-01320 Insinöörimatematiikka B 3 5 op 1
MAT-02100 Usean muuttujan funktiot 5 op 2
MAT-02401 Vektorianalyysi 5 op 2
MAT-02451 Fourier'n menetelmät 5 op 2
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta 4 op 2
MAT-02510 Tilastomatematiikan jatkokurssi 5 op 2
MAT-02651 Algoritmimatematiikka 5 op 2
MAT-02701 Operaatiotutkimus 5 op 2
MAT-04601 Insinöörimatematiikka 123 10 op 1
TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op 4
TTA-11011 Teollisuustalouden perusteet 5 op 5

1. Mikäli opiskelija on suorittanut AMK-tutkinnossa matematiikan opintoja vähintään 10 op, suoritetaan MAT-04601 Insinöörimatematiikka 123. Muuten suoritetaan MAT-01120, MAT-01220, MAT-01320 ja MAT-01520, mikäli vastaavia opintoja ei ole suoritettu aiemmin.
2. Valitaan yksi SEFI II tason matematiikan opintojakso, mikäli vastaavia opintoja ei ole suoritettu aiemmin.
3. Valitaan 10 op, joista vähintään 5 op fysiikkaa, mikäli vastaavia opintoja ei ole suoritettu aiemmin. Suoritettavat opintojaksot määrätään henkilökohtaisesti.
4. Valitaan 5 op, mikäli vastaavia opintoja ei ole suoritettu aiemmin.
5. Valitaan 5 op, mikäli vastaavia opintoja ei ole suoritettu aiemmin.

Lisätiedot

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan DI-tutkinnon aloittavat täydentävät pohjatutkintonsa henkilökohtaisesti laadittavan suunnitelman mukaisesti. Pohjatutkinnosta riippumatta opiskelijalle voidaan määrittää täydentävää osaamista, esimerkiksi syventävään kokonaisuuteen valmistavia esitietokursseja, jotka sijoitetaan osaksi vapaasti valittavia opintoja. Opinnot ovat laajuudeltaan enintään 60 opintopistettä.

Päivittäjä: Väisänen Outi, 10.04.2019