Automaatiotekniikan täydentävät opinnot, 0 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Täydentävät opinnot

Yhteyshenkilö

Seppo Tikkanen

Osaamistavoitteet

- Syventää opiskelijan tietämystä automaatiotekniikasta ja antaa riittävän osaamisen DI-tutkinnon suorittamiseen.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Sisällytetään tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-04601 Insinöörimatematiikka 123 10 op IV  
Yhteensä 10 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

MAT-02701 DI-tutkinnossa Automaation tietotekniikasta d-työn tekeville MAT-60000 DI-tutkinnossa Factory Automation and Industrial Informatics:sta, Robotics:sta, Systeemien hallinasta ja Älykkäistä työkoneista d-työn tekeville

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-02701 Operaatiotutkimus 5 op IV  
MAT-60000 Matriisilaskenta 5 op IV  

Täydentävät opintojaksot

Täydentävät opintojaksot valitaan AMK-tutkinnon perusteella.

Listasta valitaan vähintään 10 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
ASE-1131 Automaatio 5 op 1 IV  
IHA-1102 Hydrauliikan ja koneautomaation perusteet 5 op 2 IV  
TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet 5 op 3 IV  

1. Kone- ja tuotantotekniikan ja tietotekniikan AMK-tutkinnon suorittaneille
2. Automaatiotekniikan, energiatekniikan, sähkötekniikan, tietotekniikan ja paperitekniikan AMK-tutkinnon suorittaneille
3. Automaatiotekniikan, energiatekniikan, kone- ja tuotantotekniikan, sähkötekniikan ja paperitekniikan AMK-tutkinnon suorittaneille

Lisätiedot

Täydentävät opinnot sisällytetään vapaasti valittaviin opintoihin.

Jos AMK-tutkinnossa fysiikan ja kemian määrä on alle 10 op, opintoja täydennetään siten, että fysiikkaa ja kemiaa on yhteensä 10 opintopistettä, joista fysiikkaa tulee olla vähintään 5 opintopistettä.

Päivittäjä: Ojanperä Heidi, 26.06.2019