Väylärakenteet, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Pauli Kolisoja

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- osaa kuvata rautatieinfrastruktuurin osat ja niiden suunnittelun perusteet
- osaa kuvata keskeisimmät tie- ja katurakenteiden kunnon inventointimenetelmät ja osaa niillä saatavan tiedon perusteella valita rakenteiden korjaamisessa sovellettavat toimenpiteet
- osaa etsiä ja valita ajantasaiset infrarakenteissa käytettävien materiaalien tutkimusmenetelmät ja rakenteisiin kohdistuvat vaatimukset sekä osaa soveltaa tietoja rakenteiden suunnittelussa ajanmukaisia laskentatyökaluja käyttäen
- syventää osaamistaan valitsemallaan osa-alueella (täydentävät opinnot)

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Infrarakenteet 40 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
RAK-23310 Rautatietekniikka 5 op IV  
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito 5 op IV  
RAK-23546 Computational Geotechnics II 5 op IV  
RAK-23641 Infrarakenteiden materiaalien tutkimusmenetelmät 5 op IV  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
ARK-04232 Yhdyskuntasuunnittelun simulointi 5 op
RAK-13001 Rakennustekniikan erikoistyö 2-5 op
RAK-19000 Rakennustekniikan vaihtuva-aiheinen opintojakso 2-15 op
RAK-23511 Pohjarakenteet 5 op
RAK-23650 Viher- ja ulkoliikuntapaikkarakenteet 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on Infrarakenteet-opintokokonaisuutta täydentävä kokonaisuus. Opintokokonaisuus voidaan suorittaa 20 - 30 opintopisteen laajuisena.

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 25.02.2019