Tuote- ja prosessitiedon hallinta, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Hannu Kärkkäinen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- Ymmärtää digitaalisen transformaation ajankohtaisten ilmiöiden kuten teollisen internetin mahdollisuudet ja rajoitteet yritysten prosesseissa ja arvonluonnissa
- Osaa hallita yrityksen prosesseihin kuten tuoteprosessiin, valmistusprosessiin ja logistisiin prosesseihin liittyvää tietoa ja kehittää sen avulla prosesseja
- Ymmärtää tietojärjestelmien mahdollisuudet erityisesti yrityksen funktioiden ja prosessien tiedonhallinnassa
- Kykenee organisaatioiden eri tietovirtojen, esimerkiksi tuotesuunnittelun, tuotekehityksen, valmistuksen ja jälkimarkkinoinnin integrointiin
- Ymmärtää tuotteen elinkaarinäkökulman merkityksen tiedonhallinnassa

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Tiedon ja osaamisen hallinta 30 op Pakollinen Tiedon ja osaamisen hallinnan pääaineesta voi jatkaa pitkän päaineen valitsemalla tuote- ja prosessitiedon hallinnan syventymisvaihtoehdon. Pääaineen ja syventymisvaihtoehdon kursseja voi suorittaa samanaikaisesti.
Tietojärjestelmien johtaminen 30 op Pakollinen Tietojärjestelmien johtamisen pääaineesta voi jatkaa pitkän päaineen valitsemalla tuote- ja prosessitiedon hallinnan syventymisvaihtoehdon. Pääaineen ja syventymisvaihtoehdon kursseja voi suorittaa samanaikaisesti.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-46201 Modulaaristen tuotteiden suunnittelu 5 op IV  
MEI-53000 Tuotantojärjestelmien suunnittelu 5 op IV  
MEI-62216 Product Information and PLM Systems 5 op IV  
Yhteensä 15 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-51026 Digital Manufacturing 5 op IV  
MEI-51401 Tuotantoverkostot 5 op IV  

Täydentävät opintojaksot

Syventymisvaihtoehdon täydentäviä opintojaksoja voi valita myös pääaineen täydentäviin.

Opintojakso Opintopisteet
MEI-50400 Johdanto tuotantotekniikkaan 5 op
MEI-51601 Tuotannonohjaus 5 op
MEI-61007 Computer Aided Engineering 5 op
MEI-62006 Introduction to Industrial Internet 5 op
TLO-35021 Uuden tiedon luominen ja sen työkalut 5 op
TLO-35237 Information Security Management 5 op
TLO-35257 Data and Information Management 5 op

Lisätiedot

Tällä syventymisvaihtoehdolla voit jatkaa tiedon ja osaamisen hallinnan tai tietojärjestelmien johtamisen pitkäksi 50 op kokonaisuudeksi.
Pääaineen ja syventymiskokonaisuuden opintoja voi suorittaa samanaikaisesti.

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 21.08.2019