Sillanrakennus, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Anssi Laaksonen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot siltojen ja muiden vaativien nk. taitorakenteiden suunnittelemiseksi. Opiskelijalla on teoreettiset perustiedot pätevyysvaatimusten osalta rakenteiden suunnittelemiseksi keskeisistä rakennusmateriaaleista. Opiskelija kykenee osallistumaan siltojen ja vaativien rakenteiden suunnitteluun osana suunnitteluryhmää.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Rakennesuunnittelu 40 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
RAK-33210 Jännitetyt betonirakenteet 5 op IV  
RAK-33600 Sillanrakennuksen perusteet 3 op IV  
RAK-33610 Betonisillat 5 op IV  
RAK-33620 Teräs- ja puusillat 5 op IV  
Yhteensä 18 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus täydennetään 20 - 30 opintopisteeseen luettelossa olevilla opintojaksoilla.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
RAK-13001 Rakennustekniikan erikoistyö 2-5 op
RAK-23530 Perustusten vahvistaminen 5 op
RAK-33010 Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi 5 op
RAK-33031 Rakenteiden stabiilius 5 op
RAK-33046 Dynamics of Structures 5 op
RAK-33070 Elementtimenetelmän jatkokurssi 5 op
RAK-33310 Teräsrakenteiden jatkokurssi 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on Rakennesuunnittelu -pääainetta täydentävä kokonaisuus. Opintokokonaisuus voidaan suorittaa 20 - 30 opintopisteen laajuisena.

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 22.02.2019