Rakennusfysiikka, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Juha Vinha

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on monipuoliset teoreettiset ja soveltavat tiedot rakennusfysiikan kokonaisuudesta, joka käsittää rakennusten, rakenteiden ja rakennusmateriaalien lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan, rakennusten energiatehokkuuteen sekä sisäilman olosuhteisiin liittyvät asiat. Opiskelija osaa tehdä rakennusfysikaalista suunnittelua ja mitoittamista rakenneratkaisujen ja materiaalien valintaan sekä mallinnusohjelmilla tehtäviin simulointeihin perustuen. Opiskelija voi myös syventää rakennusfysiikan kokonaisuuteen liittyvää tietämystään rakenteiden korjaamisen, materiaali- tai energiatekniikan alueelta.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
RAK-33501 Rakennusfysiikka 7 op IV  
RAK-33521 Rakennusten energiatehokkuus 5 op IV  
RAK-33550 Rakennusterveys ja sisäympäristö 3 op IV  
Yhteensä 15 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
KEB-40100 Lämpötekniikka 5 op
MOL-12206 Materials for Energy Technologies 5 op
MOL-12217 Materials and Environment 5 op
RAK-13001 Rakennustekniikan erikoistyö 2-5 op
RAK-33711 Rakenteiden korjaustekniikka 5 op
RAK-33730 Kuntotutkimukset 2 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on tarvittavat teoriatiedot hakeakseen rakennusfysiikkaan liittyviä lakisääteisiä korkeimman tason suunnittelijapätevyyksiä. Näitä pätevyyksiä ovat rakennusfysiikan suunnittelija ja kosteusvaurion korjaussuunnittelija. Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelijan pätevyyden saaminen edellyttää, että sivuaineeseen valitaan täydentävistä opinnoista opintojaksot Rakenteiden korjaustekniikka sekä Kuntotutkimukset. Rakennusfysiikkaan liittyviä ammattipätevyyksiä on käsitelty tarkemmin Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset -ohjeessa.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 25.02.2019