Kunnallistekniset rakenteet, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Pauli Kolisoja

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- osaa kuvata kaupunkiliikenteen suunnittelun periaatteet sekä yleissuunnittelukäytännön
- osaa selittää talousveden valmistuksen ja jätevedenpuhdistuksen perusperiaatteet yksikköprosessitasolla ja kuvata veden laatuparametrejä
- osaa kuvata vesihuoltotekniikan tarpeisiin rakennettavien putkistojen ja jätevedenpumppaamoiden suunnittelun ja mitoituksen periaatteet
- osaa kuvata keskeisimmät tie- ja katurakenteiden kunnon inventointimenetelmät ja osaa niillä saatavan tiedon perusteella valita rakenteiden korjaamisessa sovellettavat toimenpiteet
- syventää osaamistaan valitsemallaan osa-alueella (täydentävät opinnot)


Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Infrarakenteet 40 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-21301 Vesihuollon prosessit 5 op V  
KEB-24100 Verkostosuunnittelu 5 op IV  
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito 5 op IV  
TLO-25022 Kaupunkiliikenteen suunnittelu 5 op V  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus täydennetään 20 - 30 opintopisteeseen luettelossa olevilla opintojaksoilla.

Opintojakso Opintopisteet
ARK-04232 Yhdyskuntasuunnittelun simulointi 5 op
KEB-13000 Hydromekaniikka 5 op
KEB-22306 Design of Water Treatment Processes 5 op
KEB-24307 Remediation of Contaminated Environment 5 op
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta 5 op
KEB-24500 Laitossuunnittelu 5 op
RAK-13806 Water and Society 5 op
RAK-19000 Rakennustekniikan vaihtuva-aiheinen opintojakso 2-15 op
RAK-23430 Kalliorakenteiden tuotanto 5 op
RAK-23641 Infrarakenteiden materiaalien tutkimusmenetelmät 5 op
RAK-23650 Viher- ja ulkoliikuntapaikkarakenteet 5 op
RAK-42130 Paikkatietoanalyysi 5 op
TLO-25032 Joukkoliikenne ja liikenteen palvelut 5 op
TTA-86030 Ympäristöjohtaminen ja ympäristöriskien analysointi 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on Infrarakenteet opintokokonaisuutta täydentävä kokonaisuus. Opintokokonaisuus voidaan suorittaa 20 - 30 opintopisteen laajuisena.

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 25.02.2019