Korjausrakentaminen, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Matti Pentti

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- osaa esitellä Suomen rakennuskannan rakenneratkaisuja eri aikakausilta
- kuvailla rakenteiden kunnon selvittämisen periaatteet ja menetelmät
- määritellä rakenteita vaurioittavat tyypilliset turmeltumisilmiöt ja niiden etenemiseen vaikuttavat tekijät
- esitellä käytettävissä olevia korjausperiaatteita ja -menetelmiä sekä suunnitella tavanomaisia korjaustoimenpiteitä.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Rakennesuunnittelu 40 op Pakollinen
Rakennustuotanto 30 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
RAK-23530 Perustusten vahvistaminen 5 op V  
RAK-33711 Rakenteiden korjaustekniikka 5 op IV  
RAK-33721 Rakenteiden historia 3 op IV  
RAK-33730 Kuntotutkimukset 2 op IV  
Yhteensä 15 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus täydennetään 20 - 30 opintopisteeseen luettelossa olevilla opintojaksoilla.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
KEB-21101 Mikrobiologia 5 op
RAK-13001 Rakennustekniikan erikoistyö 2-5 op
RAK-13030 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 3-8 op
RAK-33501 Rakennusfysiikka 7 op
RAK-43141 Rakennusmittaukset 5 op
RAK-53201 Suunnittelun ohjaus rakennushankkeessa 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on pääaineiden Rakennesuunnittelu ja Rakennustuotanto täydentävä kokonaisuus. Opintokokonaisuus voidaan suorittaa 20 - 30 opintopisteen laajuisena.

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 25.02.2019