Kalliorakentaminen, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Pauli Kolisoja

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- osaa kuvata kallioperän luokitteluperusteet ja käyttää niitä kalliotilojen sijoitteluun ja rakentamiseen
- osaa selittää avo- ja tunnelilouhinnan työvaiheet ja menetelmät sekä kallion tiivistämisessä, lujittamisessa ja vuotovesien hallinnassa käytettävät tekniikat ja osaa valita soveltuvat menetelmät kallionlaadusta riippuen
- osaa hyödyntää kalliomekaanisia parametrejä kalliomekaanisessa mallinnuksessa
- osaa suunnitella kalliotilojen kuntotutkimuksia ja valita korjausmenetelmiä
- osaa arvioida louhinnan ympäristövaikutuksia ja kuvata niiden mittaamisen ja hallinnan menetelmiä
- osaa kuvata kalliorakentamisen riskienhallintaan liittyvät tekijät
- syventää osaamistaan valitsemallaan osa-alueella (täydentävät opinnot)

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Infrarakenteet 40 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
RAK-23420 Kalliorakenteiden suunnittelu 5 op IV  
RAK-23430 Kalliorakenteiden tuotanto 5 op IV  
RAK-32111 Betonirakenteiden perusteet 5 op IV  
Yhteensä 15 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
RAK-19000 Rakennustekniikan vaihtuva-aiheinen opintojakso 2-15 op
RAK-23546 Computational Geotechnics II 5 op
RAK-32121 Puu- ja teräsrakenteiden perusteet 5 op
RAK-32301 Elementtimenetelmän perusteet 5 op
RAK-32701 Rakennusten elinkaaritekniikka 5 op
RAK-33056 Continuum Mechanics 5 op
TTA-83010 Riskienhallinta 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 22.02.2019