Informaatioanalytiikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Hannu Kärkkäinen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa hyödyntää data- ja informaatioanalytiikkaa erilaisten liiketoimintaan liittyvien eksperimenttien suunnittelussa ja validoinnissa.
- Opiskelija tuntee data- ja informaatioanalytiikan menetelmät ja potentiaalisia sovellusalueita.
- Opiskelija tuntee erilaisia keinoja analyysitulosten esittämiseksi sekä ymmärtää miten analyysituloksia voidaan hyödyntää liiketoimintakontekstissa.
- Opiskelija tuntee erilaisten datalähteiden erot ja rajoitteet sekä osaa soveltaa tätä tietoa tarkoituksenmukaisella tavalla datalähteitä valittaessa.
- Opiskelija tuntee yhden sovellusalueen syvällisesti ja osaa toteuttaa erilaisia analyysejä eri menetelmiä hyödyntäen tällä alueella .

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Tiedon ja osaamisen hallinta 30 op Pakollinen
Tietojärjestelmien johtaminen 30 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli pakollisia opintojaksoja on suoritettuna muissa kokonaisuuksissa, täydennetään täydentävistä opintojaksoista.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-32400 Ohjelmallinen sisällönhallinta 5 op IV  
TLO-32410 Johdanto datatieteeseen 5 op IV  
TLO-35041 Liiketoimintatiedon analyysi 5 op IV  
TLO-35120 Informaatioanalytiikan seminaari 5 op IV  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Lisäksi voidaan valita muita tutkintoon soveltuvia opintojaksoja, ota yhteys opintosuunnittelijaan,

Opintojakso Opintopisteet
MAT-02510 Tilastomatematiikan jatkokurssi 5 op
MAT-02550 Tilastomatematiikka 4 op
MAT-60456 Optimization Methods 5 op
MAT-61906 Complex Networks 5 op
MAT-63807 Introduction to Data Mining: The B-Course and GUHA-Method 5 op
MAT-63856 Advanced Applied Logics 5 op
SGN-44006 Artificial Intelligence 5 op
TIE-22307 Data-Intensive Programming 5 op
TLO-35061 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen 5 op
TLO-35111 Informaatioanalytiikan työkurssi 2-8 op
TLO-35247 Data and Software Business 5 op
TLO-35621 Vaihtuva-aiheinen tietojohtamisen opintojakso 1-8 op
TRT-25006 Demola Project Work 5 op
TRT-25506 Challenge Based Innovation Project Course 10 op
TRT-26606 SCIL: Smart Campus Innovation Lab 5 op

Lisätiedot

Voidaan valita Tietojohtamisen DI-tutkinto-ohjelman pääaineden Tiedon ja osaamisen hallinta tai Tietohallinto ja -järjestelmät syventymisvaihtoehdoksi. Ei sovellu pääaineeksi.
Oppaasta poikkeavat kokonaisuudet hyväksytään henkilökohtaisina opintokokonaisuuksina. Ota yhteyttä opintosuunnittelijaan henkilökohtaisen opintokokonaisuuden hyväksymisestä.

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 05.03.2019