Geotekninen suunnittelu, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Tim Länsivaara

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija;
- osaa monipuolisesti analysoida, mitoittaa ja suunnitella erilaisia pohjarakenteita ymmärtäen myös rakennesuunnittelun perusperiaatteet
- osaa selittää geoteknisen mitoituksen periaatteet ja osaa käyttää ajanmukaisia laskentatyökaluja
- osaa kuvata tavanomaisimmat perustusten vahvistamistarpeen aiheuttavat tekijät ja osaa valita ja mitoittaa kohteeseen soveltuvat menetelmät
- syventää osaamistaan valitsemallaan osa-alueella (täydentävät opintojaksot)

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Infrarakenteet 40 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
RAK-23511 Pohjarakenteet 5 op IV  
RAK-23530 Perustusten vahvistaminen 5 op V  
RAK-23546 Computational Geotechnics II 5 op IV  
RAK-32111 Betonirakenteiden perusteet 5 op IV  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus täydennetään 30 opintopisteeseen luettelossa olevilla opintojaksoilla.

Opintojakso Opintopisteet
RAK-13001 Rakennustekniikan erikoistyö 2-5 op
RAK-13030 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 3-8 op
RAK-19000 Rakennustekniikan vaihtuva-aiheinen opintojakso 2-15 op
RAK-23420 Kalliorakenteiden suunnittelu 5 op
RAK-23641 Infrarakenteiden materiaalien tutkimusmenetelmät 5 op
RAK-32121 Puu- ja teräsrakenteiden perusteet 5 op
RAK-32301 Elementtimenetelmän perusteet 5 op
RAK-33600 Sillanrakennuksen perusteet 3 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on Infrarakenteet -opintokokonaisuutta täydentävä kokonaisuus. Se voidaan suorittaa 20 - 30 opintopisteen laajuisena. Opintookonaisuus on koottu siten, että sopivilla opintojaksovalinnoilla on mahdollista täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman edellyttämät pohjarakennesuunnittelijan pätevyysvaatimuksia vastaavat opinnot.

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 22.02.2019