Ympäristötekniikka, 50 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jukka Rintala

Osaamistavoitteet

- - Opiskelija osaa soveltaa tietämystään ympäristötekniikan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä alan tutkimus- ja opetustehtävissä
- Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa ympäristötekniikan yksikköprosesseja ja kokonaisuuksia
- Opiskelija osaa kehittää prosesseja ja kokonaisuuksia kiertotalouden ja kestävyyden näkökulmasta ottaen huomioon ympäristövaikutukset, lainsäädännön sekä talouden
- Opiskelija osaa luoda raportteja ja esityksiä kriittisesti analysoimansa tiedon pohjalta

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Bio- ja ympäristötekniikka 35 op Suositeltava As prerequisite Bioengineering and Environmental Technology study module or corresponding knowledge. Esitietovaatimuksena Bio- ja ympäristötekniikan aineopintokokonaisuus tai vastaavat tiedot.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-22306 Design of Water Treatment Processes 5 op IV  
KEB-23607 Biogas Technology for Material Flow Management and Energy Production 5 op IV  
KEB-24307 Remediation of Contaminated Environment 5 op IV  
KEB-24500 Laitossuunnittelu 5 op V  
Yhteensä 20 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Suosituksia kurssivalinnoista löydät ympäristötekniikan osaajaprofiileista. Tarkista kurssien esitietovaatimukset.

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-15207 LCA in Energy and Environmental Engineering 5 op IV  
KEB-23806 Laboratory Course in Bio and Environmental Engineering 5 op IV  
KEB-24100 Verkostosuunnittelu 5 op IV  
KEB-24606 Resource recovery 5 op V  
KEB-25106 Hydraulic Network Modeling 5 op V  

Täydentävät opintojaksot

Suosituksia kurssivalinnoista löydät ympäristötekniikan osaajaprofiileista. Tarkista kurssien esitietovaatimukset.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 50 op

Opintojakso Opintopisteet
ARK-04232 Yhdyskuntasuunnittelun simulointi 5 op
ASE-1131 Automaatio 5 op
FYS-3106 Aerosol Physics 5 op
FYS-3206 Aerosol Measurement Techniques 5 op
FYS-3300 Ilmasto.nyt 5 op
KEB-16201 Ympäristö- ja energiatekniikan erikoistyö 1-8 op
KEB-16207 Special Project in Environmental and Energy Engineering 1-8 op
KEB-23757 Trends in Bioengineering 5 op
KEB-43500 Energiatalous 5 op
KEB-45250 Prosessien numeerinen mallinnus 5 op
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus 5 op
KEB-48310 Biojalostamon mitoitus 5 op
KEB-63100 Polymeerikemia 5 op
LTT-32006 Demola Project Work 5-10 op
MAT-64010 Datasta malliksi 5 op
MOL-12210 Materiaalit ja ympäristö 5 op
RAK-13806 Water and Society 5 op
RAK-22211 Maaperägeologia 5 op
RAK-22321 Maarakennustekniikka 5 op
RAK-23621 Geoympäristötekniikka 5 op
SGN-43006 Knowledge Mining and Big Data 5 op
TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit 5 op
TIE-22307 Data-Intensive Programming 5 op
TTA-65077 Turning Circular Economy Technologies into Business: Commercialization and Business Model Development 5 op
YHTTAY-72101 Tietokantojen perusteet 5 op

Päivittäjä: Auvinen Hannele, 09.07.2019