Turvallisuustekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jouni Kivistö-Rahnasto

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa johtaa yrityksen turvallisuustoimintaa sekä riskienhallintaa.
Opiskelija tuntee keskeiset turvallisuustekniikan teknologiat.
Opiskelija osaa selittää yksittäisten koneiden, laajojen tuotantojärjestelmien sekä prosessiteollisuuden turvallisuussuunnittelun periaatteet ja menetelmät.
Opiskelija osaa ratkaista tuotantoon, tuotteisiin ja palveluihin liittyviä turvallisuus-, terveys-, ja ympäristöongelmia turvallisuustekniikan ja turvallisuusjohtamisen keinoin.
Opiskelija osaa hakea, valita ja muokata tietoa sekä yhdistellä ja soveltaa tietämystä monialaisten turvallisuusongelmien ratkaisemisessa.
Opiskelija kykenee moniammatilliseen ja poikkitieteelliseen yhteistyöhön.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Turvallisuustekniikka 20 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTA-85130 Turvallisuusjohtamisen ja turvallisuustekniikan erityistyö 5 op IV  
TTA-86010 Yrityksen turvallisuuden johtaminen ja kehittäminen 5 op IV  
TTA-86020 Turvallisuustekniikka 5 op IV  
Yhteensä 15 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuuteen voi sisällyttää yhden Demola Project Work -opintojakson.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet
ASE-7610 Automaation turvallisuus 5 op
BMT-61500 Terveysteknologia 5 op
BMT-85006 Demola Project Work 5-10 op
DEE-23020 Sähköturvallisuus ja -asennukset 5 op
MEI-60401 Luotettavuustekniikan ja kunnossapidon perusteet 5 op
MEI-66006 Systems RAMS Engineering 5 op
MEI-66216 Systems Reliability Centered Maintenance 5 op
TIE-04101 Käyttäjäkokemuksen perusteet 5 op
TLO-22100 Kestävä ja turvallinen liikennejärjestelmä 5 op
TRT-25006 Demola Project Work 5 op
TST-01606 Demola Project Work 5-10 op
TTA-21011 Organisaatiot ja ihmisten johtaminen 5 op
TTA-72012 Laatujohtaminen 5 op
TTA-86030 Ympäristöjohtaminen ja ympäristöriskien analysointi 5 op
TTI-55007 Demola Project Works 5 op

Päivittäjä: Yli-Äyhö Suvi, 16.10.2019