Tuotantotekniikka ja -automaatio, laaja, 50 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Minna Lanz, Eric Coatanea

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella tuotantojärjestelmiä ja osaa soveltaa digitaalisen valmistuksen menetelmiä ja ohjelmistoja eri tarkoituksiin ja tavoitteisiin.

Opintokokonaisuuden pakollisten opintojaksojen jälkeen opiskelija voi suuntautua tuotantoautomaatioon sekä valmistusmenetelmiin ja työvälineisiin. Valmistusmenetelmiin ja työvälineisiin liittyvät opintojaksot suoritettuaan opiskelija hallitsee kappaletavaratuotannon keskeiset valmistusmenetelmät ja tuotantolaitteet (mm. työstökoneet ja robotit) sekä näihin läheisesti liittyvät työvälineet (mm. kiinnittimet ja tarttujat). Hän ymmärtää keskeisiin valmistusmenetelmiin vaikuttavat parametrit ja hallitsee näiden menetelmien ja tuotantolaitteiden valintaperiaatteet. Hän tuntee myös tekniseen laadunvarmistukseen liittyvät työkalut ja käsitteet ja osaa soveltaa niitä tarpeen mukaan.

Tuotantoautomaatiota käsittelevät opintojaksot suoritettuaan opiskelija ymmärtää tuotantolaitteiden rakennetta ja toimintaa syvällisesti, osaa valita tehtävään soveltuvat laitteet ja ohjelmistot sekä suunnitella ja toteuttaa niiden avulla toimivan tuotantoautomaatiojärjestelmän.

Opintokokonaisuus antaa mahdollisuuden alan tieteellisiin jatko-opintoihin.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Kone- ja tuotantotekniikka 40 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-41207 Systems Engineering 5 op IV  
MEI-51026 Digital Manufacturing 5 op IV  
MEI-52000 Valmistusmenetelmät 1 5 op IV  
MEI-52010 Valmistusmenetelmät 2 5 op IV  
MEI-53000 Tuotantojärjestelmien suunnittelu 5 op IV  
MEI-56006 Production Automation Planning 5 op IV  
Yhteensä 30 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 50 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-19006 Advanced Project Work 5 op V  
MEI-19107 Changing Subject Course on Mechanical Engineering and Industrial Systems 5 op IV  
MEI-50601 Kestävä tuotanto 5 op III  
MEI-51401 Tuotantoverkostot 5 op IV  
MEI-51506 Formal Methods for Digital Manufacturing 5 op IV  
MEI-51601 Tuotannonohjaus 5 op IV  
MEI-51706 Additive Manufacturing 5 op IV  
MEI-52200 Valmistuksen mittaus- ja analysointimenetelmät 5 op IV  
MEI-56206 Production Automation Exercises 5 op IV  
MEI-56307 Robotics Project Work 5 op IV  
MEI-56406 Collaborative Robotics 5 op IV  
MEI-56506 Virtual Commissioning of Robot Systems 5 op IV  
MEI-56606 Machine Vision 5 op V  

Lisätiedot

Kokonaisuuden voi suorittaa joko 30 op:n TAI 50 op:n laajuisena. Jos haluat suorittaa kokonaisuuden 30 op:n laajuisena, katso kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot eri kokonaisuudesta.

Päivittäjä: Ojala Nina, 20.08.2019