Tuotannon ja toimitusketjun hallinta, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Teemu Laine

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa käyttää tuotannonohjauksen, teollisten palveluoperaatioiden sekä toimitusketjun hallinnan tärkeimpiä menetelmiä, lähestymistapoja ja johtamismalleja.
- Opiskelija osaa käyttää näitä valmiuksia yritysten toiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä.
- Opiskelija pystyy toimimaan erityisesti tuotantotoiminnan, teollisten palveluoperaatioiden ja toimitusketjujen hallinnan sekä niiden kehittämisen tehtäväprofiileissa.
- Opiskelija osaa soveltaa analyyttisiä taitojaan sekä ryhmätyö- ja esiintymistaitojaan opintokokonaisuuden sisältökysymyksissä.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-25441 Kaupan ja teollisuuden logistinen analyysi 5 op IV  
TTA-72012 Laatujohtaminen 5 op IV  
TTA-72021 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot 5 op IV  
TTA-75011 Tuotantostrategia 5 op IV  
TTA-75040 Tuotannon suunnittelu ja kehittäminen 5 op IV  
Yhteensä 25 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydentäviin opintojaksoihin voi sisällyttää myös muiden tuotantotalouden DI-tutkinnon syventävien opintokokonaisuuksien pakollisia opintojaksoja sekä soveltuvia vaihto-opintoja. Vaihto-opintojen sisällyttämisestä ole yhteydessä opintosuunnittelijaan.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet
TLO-25468 Sustainable Logistics and Global Distribution 5 op
TRT-25006 Demola Project Work 5 op
TRT-25506 Challenge Based Innovation Project Course 10 op
TRT-26606 SCIL: Smart Campus Innovation Lab 5 op
TTA-15126 Directed Study in Industrial Management 2-8 op
TTA-15136 Advanced Study in Industrial Management 5-8 op
TTA-15146 Project Work in Industrial Management 5-8 op
TTA-15151 Teollisuustalouden vaihtuva-aiheinen opintojakso 1-6 op
TTA-15157 Changing Subject Course of Industrial Management 1-6 op
TTA-15206 Sourcing and Supply Management 5 op
TTA-35021 Laskentatoimi johtamisen tukena 5 op
TTA-55050 Markkinoinnin ja asiakastyön johtaminen 5 op
TTA-65031 Teknologian ennakointi 5 op
TTA-75057 Industrial Service Systems 5 op
TTA-75061 Yritysverkostot projektiliiketoiminnassa 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu vain tuotantotalouden DI-tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Päivittäjä: Yli-Äyhö Suvi, 20.11.2019