Tietoturvallisuus, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Billy Brumley, Marko Helenius

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuus antaa tietoja ja taitoja
- osallistua tietoturva-asiantuntijana uusien tietoteknisten järjestelmien suunnitteluun,
- löytää ja korjata aiemmissa ilmeneviä tietoturvaongelmia,
- ohjata ja ohjeistaa niiden päivittäistä käyttöä ja
- arvioida edellä mainittujen töiden tarpeellisuutta, kustannuksia ja saavutetun tietoturvan tasoa.
- valmius laajentaa ja syventää omaa tietoturvaosaamistaan.
- Tietoturvallisuuden syventäviä opintoja voi painottaa kryptologisesti, hallinnollisesti, ohjelmistoteknisesti, ihmiskeskeisesti tai verkkoteknisesti. Painotuksesta riippumatta opintokokonaisuuden suorittanut opiskelija
- tuntee tietoturvan kentän laajasti laitteistotasolta sosiaalipsykologiaan,
- pystyy sijoittamaan myös uudenlaiset ongelmat tälle kentälle ja
- kykenee etsimään niille ratkaisun.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
TIE-30151 Kyberturvallisuus I: perusteet 5 op I  
TIE-30201 Tietoturva-arki 5 op II  
TIE-30302 Kyberturvallisuus II: syventävä 5 op III  
Yhteensä 15 op    

1. Valittava jompikumpi.

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 10 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-7610 Automaation turvallisuus 5 op IV  
TIE-30406 Network Security 5 op IV  
TIE-30501 Identiteetin ja pääsynhallinta 5 op III  
TIE-30601 Turvallinen ohjelmointi 5 op IV  
TIE-31106 Cryptography Engineering 5 op III  
TLO-35237 Information Security Management 5 op III  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ELT-51007 Networking Laboratory I 5 op III  
ELT-51108 Computer Networking I 5 op III  
ELT-53108 Computer Networking II 5 op IV  
TIE-11200 Tietotekniikan erityiskysymyksiä 1-5 op IV  
TIE-13106 Project Work on Pervasive Systems 5-10 op IV  

Päivittäjä: Torikka Mari, 22.02.2019