Tietojärjestelmien johtaminen, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Samuli Pekkola

Osaamistavoitteet

- - osaa hyödyntää ja kehittää tieto- ja viestintäteknologiaa organisaatioiden liiketoiminnan kehittämisessä, tietojohtamisessa ja digitaalisuuden aiheuttamassa tai mahdollistamassa organisaatiomuutoksessa


- -          hallitsee tietohallinnon keskeiset toiminnot ja tehtävät.
- -          osaa huomioida tietojärjestelmien välittämän datan arvon ja kehittää datan laatua
- -          osaa kehittää ja hyödyntää tietojärjestelmiä tukemaan organisaatioiden liiketoimintaa ja liiketoimintaprosesseja niin lokaalisti kuin globaalisti
- -          ymmärtää digitaalisen transformaation keskeiset mahdollisuudet ja rajoitteet

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Informaatioanalytiikka 30 op
Tuote- ja prosessitiedon hallinta 20 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-35237 Information Security Management 5 op IV  
TLO-35247 Data and Software Business 5 op IV  
TLO-35257 Data and Information Management 5 op IV  
TLO-35307 Emerging Technology Adoption and Use 5 op IV  
TLO-35400 Digitalisaation johtaminen 5 op IV  
Yhteensä 25 op  

Täydentävät opintojaksot

Kokonaisuutta voi täydentää myös muilla osaamistavoitteita tukevilla kursseilla, asiasta sovittava erikseen opintokokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa, ota yhteyttä opintosuunnittelijaan. Täydentäviksi opintojaksoiksi käyvät myös soveltuvat vaihto-opinnot, ne hyväksytetään kokonaisuuteen erikseen, ota yhteyttä opintosuunnittelijaan.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
BMT-57106 Health Care Processes and Information Systems 5 op  
BMT-57408 Standards, Interoperability and Regulations in Health Informatics 5 op  
BMT-57606 Health Information Systems Laboratory 5 op  
SGN-43006 Knowledge Mining and Big Data 5 op IV  
TLO-25468 Sustainable Logistics and Global Distribution 5 op  
TLO-35621 Vaihtuva-aiheinen tietojohtamisen opintojakso 1-8 op IV  
TRT-25006 Demola Project Work 5 op IV  
TRT-25506 Challenge Based Innovation Project Course 10 op  
TRT-26606 SCIL: Smart Campus Innovation Lab 5 op  
TTA-35021 Laskentatoimi johtamisen tukena 5 op  
TTA-65027 Technology Strategy 5 op  
TTA-65031 Teknologian ennakointi 5 op  

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden voi laajentaa pitkäksi 60 op valitsemalla lisäksi syventymisvaihtoehdon informaatioanalytiikka 30 op tai pitkäksi 50 op valitsemalla lisäksi syventymisvaihtoehdon tuote- ja prosessitiedon hallinta.

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019