Tiedon ja osaamisen hallinta, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Pasi Hellsten, Nina Helander

Osaamistavoitteet

- Osaa jäsentää organisaatioiden kehitystarpeita, ja kehittää niiden toimintaa ja prosesseja tietojohtamisen menetelmiä ja lähestymistapoja soveltaen.
- Osaa tietojohtamisen tärkeimmät menetelmät, lähestymistavat ja johtamismallit.
- Osaa tuottaa ja jalostaa tietoa päätöksenteon tueksi.
Ymmärtää tietointensiivisen asiantuntijatyön luonteen ja vaatimukset ja hänellä on valmiudet yritysten ja niiden prosessien muutosjohtamiseen.
Osaa kehittää organisaatioiden arvonluontia ja innovaatiokyvykkyyttä tietojohtamisen keinoin.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Informaatioanalytiikka 30 op
Tuote- ja prosessitiedon hallinta 20 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-35021 Uuden tiedon luominen ja sen työkalut 5 op IV  
TLO-35041 Liiketoimintatiedon analyysi 5 op IV  
TLO-35061 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen 5 op IV  
TLO-35257 Data and Information Management 5 op IV  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vaadittuun laajuuteen tiedonhallinnan syventävistä kursseista (TLO-35XXX). Täydentäviksi opintojaksoiksi käyvät myös soveltuvat vaihto-opinnot, ne hyväksytetään kokonaisuuteen erikseen, ota yhteyttä opintosuunnittelijaan.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet
PLA-55106 Knowledge Management 5 op
TRT-25006 Demola Project Work 5 op
TRT-25506 Challenge Based Innovation Project Course 10 op
TRT-26606 SCIL: Smart Campus Innovation Lab 5 op

Lisätiedot

Kokonaisuuden voi laajentaa pitkäksi 60 op valitsemalla lisäksi syventymisvaihtoehdon informaatioanalytiikka 30 op tai pitkäksi 50 op valitsemalla lisäksi syventymisvaihtoehdon tuote- ja prosessitiedon hallinta.

Päivittäjä: Yli-Äyhö Suvi, 02.12.2019