Teollisuustalous B, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Teemu Laine

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa yrityksen toiminnan suunnittelun, ohjauksen ja seurannan perusmenetelmiä.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Teollisuustalous A, aineopinnot valinnaisina opintoina 20 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTA-32010 Johdon laskentatoimi 5 op IV  
TTA-75011 Tuotantostrategia 5 op IV  
Yhteensä 10 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valitaan (vain) toinen seuraavista:

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTA-65076 Turning Technology into Business: Commercialization and Business Model Development 5 op IV  
TTA-65077 Turning Circular Economy Technologies into Business: Commercialization and Business Model Development 5 op IV  

Täydentävät opintojaksot

Täydentäviin opintojaksoihin voidaan valita myös teollisuustalous A-aineopintokokonaisuuden opintojaksot, joita ei ole sisällytetty aineopintokokonaisuuteen.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet
MAT-61956 Financial Mathematics and Statistics 5 op
TRT-25506 Challenge Based Innovation Project Course 10 op
TRT-26606 SCIL: Smart Campus Innovation Lab 5 op
TTA-15126 Directed Study in Industrial Management 2-8 op
TTA-15136 Advanced Study in Industrial Management 5-8 op
TTA-15146 Project Work in Industrial Management 5-8 op
TTA-15151 Teollisuustalouden vaihtuva-aiheinen opintojakso 1-6 op
TTA-15157 Changing Subject Course of Industrial Management 1-6 op
TTA-15170 Kasvuyritysten ekosysteemit 5 op
TTA-35011 Ulkoinen laskentatoimi ja verotus 5 op
TTA-35021 Laskentatoimi johtamisen tukena 5 op
TTA-45010 Yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat 5 op
TTA-65031 Teknologian ennakointi 5 op
TTA-72021 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot 5 op
TTA-75037 Management of Project Business 5 op
TTA-75057 Industrial Service Systems 5 op
TTA-75061 Yritysverkostot projektiliiketoiminnassa 5 op
TTA-83010 Riskienhallinta 5 op

Lisätiedot

Kaikki kysymykset kokonaisuudesta toimitetaan tuotantotalouden opintosuunnittelijalle.

Päivittäjä: Yli-Äyhö Suvi, 16.10.2019