Teknillinen fysiikka, 50 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jyrki Mäkelä, Jorma Keskinen

Osaamistavoitteet

- Fysiikka on perusluonnontiede, jonka syventävien opintojen tavoitteena on aineen rakenteen ja ominaisuuksien syvällinen tunteminen ja ymmärtäminen sekä taito soveltaa fysiikkaa. Opinnot antavat hyvät kokeelliset valmiudet toimia laboratoriomittausten parissa, sekä teoreettiset valmiudet matemaattis-fysikaalisten aineistojen ja tulosten ymmärtämiseen ja käsittelyyn.

Fysiikan syventävien opintojen keskeisen sisältö jakaantuu kokeellisten laboratoriokurssien ja vaativien teoreettisten kurssien ympärille. Laboratoriokursseilla opiskelija edelleen kehittää laboratoriossa vaadittavia ryhmätyötaitojaan, monimutkaisempien kokeellisten tulosten kriittistä tarkastelua sekä ammattimaisten raporttien laatimista. Kokonaisuutena teoreettisten kurssien kanssa opiskelijan osaaminen laajenee fysiikan ongelmien ymmärtämisestä ja analysoinnista niiden itsenäistä ratkaisemista kohti.

Diplomityön tehtyään opiskelija on valmis ottamaan vastuun erilaisista ja eri tasoisista projekteista, niiden aikataulutuksesta ja toteutuksesta, sekä osaa laatia niiden vaatimat tutkimussuunnitelmat ja koesuunnitelmat. Opiskelija pystyy itsenäisesti ja kriittisesti analysoimaan tieteellistä dataa ja tekemään hyvätasoisen tieteellisen/teknisen raportin.

Perustiedeluonteensa vuoksi fysiikkaa voidaan soveltaa hyvin laajalla sovellusalueella, teknologiateollisuudesta ympäristötutkimukseen, jätteidenkäsittelystä nanorakenteiden tutkimukseen. Opintokokonaisuus täydentää kandidaatin tutkinnon fysiikan opintoja siten, että niissä saavutetaan määrältään ja laadultaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti vertailukelpoinen diplomi-insinöörin fyysikkotutkinto, joka vastaa yhteiskunnan tarpeisiin sekä soveltavan tekniikan monella alalla teollisuudessa ja yrityksissä, että tutkimuksen aloilla yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1627 Solid State Physics 5 op IV  
FYS-1821 Fysiikan diplomityöseminaari 0 op V  
FYS-1907 Project Work in Applied Physics 5 op IV  
Yhteensä 10 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Pakollisten 10 op:n lisäksi valitaan kaksi seuraavista painotusaloista, joista suoritetaan yhteensä 20-25 op opintoja: 1 Aerosolifysiikka, vastaava professori Jyrki Mäkelä; 2 Laskennallinen fysiikka, vastaava professori Esa Räsänen; 3 Fotoniikka, vastaava professori Martti Kauranen; 4 Lääketieteellinen fysiikka, vastaava professori Hannu Eskola (BMT).

Valittava vähintään 20 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
BMT-62266 Diagnostic X-ray Imaging Techniques 5 op 4   IV  
BMT-64216 Medical Imaging Methods 5 op 4   IV  
BMT-64416 Methods of Radiotherapy 5 op 4   IV  
FYS-3106 Aerosol Physics 5 op 1   IV  
FYS-3206 Aerosol Measurement Techniques 5 op 1   IV  
FYS-4096 Computational Physics 5 op 2   IV  
FYS-4506 Quantum Mechanics 5 op 2   IV  
FYS-5706 Optical Systems and Beam Propagation 5 op 3   IV  
FYS-6107 Physics of Optoelectronics 5 op 3   IV  

1. Valittava 2 opintojaksoa. jos valitset Aerosolifysiikan painotusalan.
2. Valittava 2 opintojaksoa. jos valitset Laskennallisen fysiikan painotusalan.
3. Valittava 2 opintojaksoa. jos valitset Fotoniikan painotusalan.
4. Valittava 3 opintojaksoa. jos valitset Lääketieteellisen fysiikan painotusalan.

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään 50 opintopisteeseen tässä listatuilla opintojaksoilla, toisen painotusalan opintojaksoilla ja/tai muilla Fysiikan syventävillä opintojaksoilla. Suositellaan erityisesti täydennettäväksi opintojaksoilla FYS-4506 Quantum Mechanics ja FYS-1377 Statistical Physics/ FYS-1371 Statistinen fysiikka, mikäli näitä ei ole sisällytetty muualle DI- tai TkK-tutkintoon.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 50 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
FYS-1591 Didaktisen fysiikan työt 5 op 1 IV  
FYS-2107 Introduction to Surface Science 5 op IV  
FYS-2306 Electron Spectroscopy 5 op IV  
FYS-2506 Surface Science of Photonic Nanomaterials 5 op IV  
FYS-3300 Ilmasto.nyt 5 op IV  
FYS-4406 Analytical Mechanics 5 op 3 IV  
FYS-5206 Optical Spectroscopy 5 op 2 IV  
FYS-5417 Laser Physics 5 op 2 IV  
FYS-6607 Optical Thin Films and Waveguides 5 op 2 IV  
FYS-6656 Photonic Materials 5 op 2 IV  
LTT-34000 Luonnontieteiden ja matematiikan historia 5 op 1 IV  

1. Pakollisia opintojaksoja aineenopettajakoulutuksen Fysiikan pitkässä opetettavassa aineessa.
2. Suositellaan erityisesti opiskelijoille, jotka valitsevat Fotoniikan painotusalan.
3. Suositellaan erityisesti opiskelijoille, jotka valitsevat Laskennallisen fysiikan painotusalan.

Lisätiedot

Teknillisen fysiikan erikoispitkät syventävät opinnot (50 op) koostuu pakollisista yhteisistä opinnoista (10op), kahden painotusalan pakollisista opinnoista (20-25op) ja vapaavalintaisista opinnoista (15-20op). Opiskelija valitsee kaksi seuraavista painotusaloista:
Aerosolifysiikka / Aerosol Physics 10 op,
Laskennallinen fysiikka / Computational Physics 10 op,
Fotoniikka / Photonics 10 op,
Lääketieteellinen fysiikka / Medical Physics 15 op.


Teknillisen fysiikan painotusalueesta riippuen suositellaan ottamaan oman opintosuunnan lisäksi tutkintoon seuraavia aineopintoja:
Aerosolifysiikan painotusalue: mittaustekniikka, virtausoppi;
Laskennallisen fysiikan painotusalue sekä muilla painotusalueilla teoreettisesti suuntautuvat opinnot: matematiikka, muut luonnontieteet;
Fotoniikan painotusalue: optiikka, elektroniikan perusteet, kemia, pintatiede.
Aineopintovalinnoista on suositeltavaa keskustella painotusalueen professorin kanssa.

Päivittäjä: Paavilainen Sami, 04.12.2019