Talouden ja liiketoiminnan hallinta, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Teemu Laine

Osaamistavoitteet

- Opiskelija pystyy toimimaan erityisesti liiketoiminta-analyytikon ja liiketoiminnan kehittäjän tehtäväprofiileissa.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa käyttää yrityksen talouden, rahoituksen ja markkinoinnin keskeisiä menetelmiä, lähestymistapoja ja johtamismalleja.
- Opiskelija osaa soveltaa analyyttisiä taitojaan sekä ryhmätyö- ja esiintymistaitojaan opintokokonaisuuden sisältökysymyksissä.
- Opiskelija osaa soveltaa saamiaan valmiuksia yrityksen toiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTA-35021 Laskentatoimi johtamisen tukena 5 op IV  
TTA-45010 Yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat 5 op IV  
TTA-55050 Markkinoinnin ja asiakastyön johtaminen 5 op IV  
Yhteensä 15 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valitaan vähintään toinen opintojakso

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
MAT-61956 Financial Mathematics and Statistics 5 op 1   IV  
TTA-35011 Ulkoinen laskentatoimi ja verotus 5 op 1   IV  

1. Valittava 1 opintojaksoa.

Täydentävät opintojaksot

Täydentäviin opintojaksoihin voi sisällyttää myös muiden tuotantotalouden DI-tutkinnon syventävien opintokokonaisuuksien pakollisia opintojaksoja sekä soveltuvia vaihto-opintoja. Vaihto-opintojen sisällyttämisestä ole yhteydessä opintosuunnittelijaan.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet
TRT-25006 Demola Project Work 5 op
TRT-25506 Challenge Based Innovation Project Course 10 op
TRT-26606 SCIL: Smart Campus Innovation Lab 5 op
TTA-15126 Directed Study in Industrial Management 2-8 op
TTA-15136 Advanced Study in Industrial Management 5-8 op
TTA-15146 Project Work in Industrial Management 5-8 op
TTA-15151 Teollisuustalouden vaihtuva-aiheinen opintojakso 1-6 op
TTA-15157 Changing Subject Course of Industrial Management 1-6 op
TTA-15170 Kasvuyritysten ekosysteemit 5 op
TTA-55076 Strategic Account and Distributor Management 5 op
TTA-65076 Turning Technology into Business: Commercialization and Business Model Development 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu vain tuotantotalouden DI-tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Päivittäjä: Yli-Äyhö Suvi, 20.11.2019