Synteettinen biologia, syventävät opinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Johanna Rinta-Kanto, Ville Santala

Osaamistavoitteet

- The student is able to:
- apply fundamentals of biocatalysis on biotechnological systems
- explain terminology used in the fields of industrial biotechnology and synthetic biology.
- interpret recent developments in biotechnology in industrial framework.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Bio- ja ympäristötekniikka 35 op Pakollinen
Biotekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 20 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

KEB-26106 can be taken several times with different content.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-23206 Biocatalysis and Enzymology 3 op IV  
KEB-23757 Trends in Bioengineering 5 op IV  
KEB-23758 Molecular and Synthetic Biology I 5 op IV  
KEB-26106 Special Project in Bioengineering 2-8 op IV  
Yhteensä 15 op  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 22.02.2019