Sähköverkot ja -markkinat, 50 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Pertti Järventausta

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa seuraavat asiat:

Opiskelija osaa mallintaa ja analysoida sähköverkossa tapahtuvia ilmiöitä.
- Opiskelija osaa analysoida ja toteuttaa sähköverkkojen suunnitteluun ja käyttöön liittyviä tehtäviä.
- Opiskelija osaa selittää Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden keskeiset toimintaperiaatteet sekä toimia sähkökaupan ja verkkoliiketoiminnan tehtävissä.
- Opiskelija osaa toteuttaa sähköverkkojen hallintaan ja komponenttien kehitykseen liittyviä tuotekehityshankkeita.
- Opiskelijalla on jatko-opintojen ja tutkimustyön edellyttämät perustaidot tutkia ja kehittää sähköverkkoihin ja markkinoihin liittyviä tekniikoita ja tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Jos opiskelija ei ole suorittanut sähkön hakukohdekohtaisia opintojaksoja, niin pakollisena esitietovaatimuksena on lisäksi kurssi DEE-11011 Sähköenergiajärjestelmät. ( Pakollinen )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Jos opiskelija ei ole suorittanut Sähkötekniikan suuntaavia opintoja, niin pakollisena esitietovaatimuksena ovat lisäksi opintojaksot DEE-11000, DEE-11011 ja DEE-12000. Mikäli opintokokonaisuuteen liittyen tehdään diplomityö, on tutkinnon yhteisiin opintoihin sisällytettävä myös opintojakso TST-01908 Master's Thesis Seminar Sähkötekniikan toteutuskerralla.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
DEE-23010 Sähköverkkotekniikka 5 op III  
DEE-23020 Sähköturvallisuus ja -asennukset 5 op III  
DEE-23060 Suurjännitetekniikka 5 op III  
DEE-24000 Sähköverkkojen mallintaminen ja analyysi 5 op III  
DEE-24010 Sähkövoimajärjestelmän säätö ja käyttö 5 op IV  
DEE-33010 Sähkökoneet 5 op III  
Yhteensä 30 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 20 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
DEE-23030 Sähkömarkkinat 5 op III  
DEE-23040 Sähköverkko-omaisuuden hallinta 5 op III  
DEE-24020 Sähköverkon häiriöt ja sähkön laatu 5 op IV  
DEE-24116 Distribution Automation 5 op III  
DEE-24126 Flexible Transmission Systems 5 op IV  
DEE-24137 Distributed Energy Resources in Electricity Networks 5 op IV  
DEE-24906 Electrical Energy Engineering Project Work 2-10 op V  
DEE-25526 New Applications in Electrical Energy Engineering 5 op V  
DEE-26006 Post-Graduate Course in Power Engineering 3-8 op V  
DEE-34306 Modeling of Electrical Machines and Magnetic Materials 5 op IV  
DEE-53117 Solar Power Systems 5 op IV  
DEE-54107 Wind Power Systems 5 op IV  
DEE-54206 Electrical Energy Storages and Electric Vehicles 5 op IV  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus antaa valmiuksia työskennellä monipuolisissa työtehtävissä sähkölaitteita ja -järjestelmiä valmistavassa teollisuudessa, sähköverkkoyhtiöissä, sähkönmyyntiyhtiöissä, suunnittelutoimistoissa sekä suurten teollisuuslaitosten sähköverkkojen hallintaan liittyvissä tehtävissä.

Opintokokonaisuuteen on hyödyllistä sisällyttää joko erillisiä opintoja tai sivuaine opintokokonaisuuksia esimerkiksi automaatiotekniikan, tietotekniikan, teollisuustalouden tai materiaalitekniikan opinnoista. Esimerkiksi tietotekniikan ja automaatiotekniikan opinnot tukevat sähkönjakeluautomaation tietojärjestelmäsovelluksien kehittämistä, teollisuustalous sähkömarkkinoita, uusiutuvat sähköenergiateknologiat hajautetun tuotannon analysointia osana sähkövoimajärjestelmää ja materiaalitekniikka uusien suurjännitemateriaalien kehittämistä.

Päivittäjä: Nousiainen Kirsi, 15.08.2019