Rakentamisen tietotekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Kalle Kähkönen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- omaa hyvät tiedot hyödyntääkseen tietotekniikkaa oman pääaineensa erityistarpeisiin
- hallitsee ohjelmoinnin perusteet ja rajattujen ohjelmien itsenäisen toteutuksen sekä tuntee keskeisimmät tietotekniikan sovellukset pääaineen alueelta
- ymmärtää relaatiotietokannan toimintaperiaatteen ja osaa suunnitella ohjelmien tietosisältöjä vakiomuotoisilla esitystavoilla
- hallitsee kolmiulotteisen mallintamisen, tietomalliprojektien kokonaisprosessin ja tämän keskeiset erityispiirteet
- tunnistaa mallin tietosisällön merkityksen, tietomallivaatimukset ja mallien määritysten mukaisen tuotannon sekä arkkitehti- ja rakennemallien välisen eron

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
RAK-43611 Tietokantaperusteiset järjestelmät 5 op V  
RAK-43672 Rakennusalan sovellusten ohjelmointi 5 op V  
Yhteensä 10 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus täydennetään 20 - 30 opintopisteeseen luettelossa olevilla opintojaksoilla.

Opintojakso Opintopisteet
RAK-13030 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 3-8 op
RAK-23526 Computational Geotechnics 5 op
RAK-23546 Computational Geotechnics II 5 op
RAK-42130 Paikkatietoanalyysi 5 op
TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet 5 op
TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 22.02.2019