Rakennustuotanto, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Kalle Kähkönen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa rakennushankkeen kokonaisuutena sekä tuntee rakennushankkeen johtamisen ja ohjaamisen keskeiset sisällöt. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan tietoja rakennusalan eriasteisissa rakennuttamisen ja rakennustuotannon suunnittelu-, johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Talonrakentaminen 40 op Pakollinen tai Talonrakentaminen (50 op)

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Korjausrakentaminen 20 op
Pohjarakentaminen 20 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
RAK-32560 Rakennusten akustiikan ja paloturvallisuuden perusteet 5 op IV  
RAK-33201 Betonirakenteet 5 op IV  
RAK-52140 Rakennustuotannon hallinta 5 op IV  
RAK-53201 Suunnittelun ohjaus rakennushankkeessa 5 op IV  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus täydennetään vähintään 30 opintopisteeseen tai 50-60 opintopisteeseen luettelossa olevilla opintojaksoilla. Mikäli kokonaisuus suoritetaan 50-60 opintopisteen laajuisena, tutkintoon ei tarvita vapaasti valittavaa opintokokonaisuutta.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot
RAK-13030 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 3-8 op
RAK-19000 Rakennustekniikan vaihtuva-aiheinen opintojakso 2-15 op
RAK-22321 Maarakennustekniikka 5 op
RAK-23810 Kiertotalous infrarakentamisessa 5 op
RAK-33521 Rakennusten energiatehokkuus 5 op
RAK-33800 Kiertotalous talonrakentamisessa 5 op
RAK-43672 Rakennusalan sovellusten ohjelmointi 5 op
RAK-53150 LEAN-kehittäminen rakennustuotannossa 5 op
RAK-53360 Kiinteistökehittäminen 5 op

1. Opintokokonaisuuteen voi sisällyttää myös Tampereen yliopiston johtaminen ja talous tiedekunnan opintojaksot HALHAA13 Henkilöjohtaminen (5 op) ja JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen (5 op).

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 22.02.2019