Rakennesuunnittelu, 40 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Matti Pentti

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa monipuolisesti analysoida, mitoittaa ja suunnitella erilaisia kantavia ja muita rakenteita sekä suunnitella rakenteiden palosuojauksen. Opiskelija voi syventää osaamistaan esimerkiksi poikkeuksellisen vaativien rakenteiden rakennesuunnittelun tai rakenteiden mekaniikan hallinnassa, riippuen omista opintojaksovalinnoistaan.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Talonrakentaminen 40 op Pakollinen tai Talonrakentaminen (50 op)

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Korjausrakentaminen 20 op
Lujuusoppi, syventävät opinnot valinnaisina opintoina 20 op
Pohjarakentaminen 20 op
Sillanrakennus 20 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
RAK-23511 Pohjarakenteet 5 op IV  
RAK-32301 Elementtimenetelmän perusteet 5 op IV  
RAK-32560 Rakennusten akustiikan ja paloturvallisuuden perusteet 5 op IV  
RAK-33001 Rakenteiden plastisuusmallit 5 op IV  
RAK-33201 Betonirakenteet 5 op IV  
RAK-33301 Teräsrakenteet 5 op IV  
RAK-33400 Puurakenteet 5 op IV  
RAK-33571 Rakenteiden palomitoitus 5 op IV  
Yhteensä 40 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus voidaan täydentää 50-60 opintopisteeseen luettelossa olevilla opintojaksoilla. Mikäli opintokokonaisuus suoritetaan 50-60 opintopisteen laajuisena tutkintoon ei tarvita vapaasti valittavaa opintokokonaisuutta.

Opintojakso Opintopisteet
MAT-60000 Matriisilaskenta 5 op
MAT-60150 Differentiaaliyhtälöt 5 op
RAK-13001 Rakennustekniikan erikoistyö 2-5 op
RAK-13030 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 3-8 op
RAK-33010 Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi 5 op
RAK-33031 Rakenteiden stabiilius 5 op
RAK-33081 Kantavien rakenteiden optimointi 5 op
RAK-33210 Jännitetyt betonirakenteet 5 op
RAK-33310 Teräsrakenteiden jatkokurssi 5 op
RAK-33410 Puurakenteiden jatkokurssi 5 op
RAK-33800 Kiertotalous talonrakentamisessa 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa 40 - 60 opintopisteen laajuisena. Sopivilla opintojaksovalinnoilla on mahdollista täyttää rakentamismääräysten edellyttämät opintovaatimukset eri suunnittelupätevyyksiä haettaessa.

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 25.02.2019