Power Electronics, 50 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Advanced Studies

Yhteyshenkilö

Tomi Roinila, Paavo Rasilo, Petros Karamanakos

Osaamistavoitteet

- Tehoelektroniikan eri osalueiden keskeisen englanninkielisen terminologian hallinta.

Student knows the terminology related to power electronics in English
- Tehoelektroniikkalaitteiden dynaamisen käyttäytymisen analyysimenetelmien hallinta ja soveltaminen säädön suunnittelussa

Student knows the methods to analyze the dynamic operation of power electronic devices. Student knows, how to apply these methods in control design.
- Tehoelektroniikkalaitteiden stationäärisen käyttäytymisen analyysimenetelmien hallinta ja soveltaminen laitesuunnittelussa.

Student knows the methods to analyze the stationary operation of power electronic devices. Student knows, how to apply these methods in component design.
- Teholektroniikkalaitteiden sovellutusalueen erityistietämyksen hallinta ja soveltaminen laitesuunnuittelussa

Student is able to apply the knowledge related to power electronics to component design

Esitietovaatimukset

Mikäli sähkötekniikan suuntaavia opintoja ei ole suoritettu kandidaatin opintojen yhteydessä, tulee pakollisina esitietoina suorittaa DEE-11000 Piirianalyysi ja DEE-12010 Kolmivaihejärjestelmät. Lisäksi suositellaan, että opiskelija suorittaa kurssin DEE-11100 Lineaariset järjestelmät tai hallitsee ko. kurssin aihekokonaisuuden. ( Mandatory )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-2411 Johdatus systeemien hallintaan 5 op III  
DEE-33106 Switched-Mode Converters 5 op IV  
DEE-33116 Power Electronics Converters 5 op IV  
DEE-34107 Modeling and Analysis in Power Electronics 5 op IV  
Yhteensä 20 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Suositellut suuntautumisvaihtoehdot: 1) Sähkömoottorikäyttöjen alueelle erikoistuvalle suositellaan valittavaksi DEE-33036, DEE-34017 ja DEE-34306 2) Uusiutuvan energiatekniikan alueelle erikoistuvalle suositellaan valittavaksi DEE-34206, DEE-34026 ja DEE-34037 3) DC teholähdesuunnittelun alueelle erikoistuvalle suositellaan valittavaksi DEE-34037 Tehoelektroniikan opintojen lisäksi suositellaan elektroniikan, säätötekniikan ja/tai sähkövoimatekniikan opintoja. Suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta, kurssin DEE-34037 suorittaminen on erittäin suositeltavaa, jotta saa kuvan käytännön suunnitteluprosessista. Kurssi DEE-34406 soveltuu osaksi kaikkia em. kokonaisuuksia.

Must be selected at least 15 credits of courses

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
DEE-24906 Electrical Energy Engineering Project Work 2-10 op IV  
DEE-33036 Electric Drives 5 op IV  
DEE-34017 Control of Electrical Drive Systems 5 op V  
DEE-34026 Power Electronic Applications for Power Quality 5 op IV  
DEE-34037 Design Project in Power Electronics 5 op V  
DEE-34206 Dynamics and Control of Grid-Connected Converters 5 op V  
DEE-34306 Modeling of Electrical Machines and Magnetic Materials 5 op V  
DEE-34406 Model Predictive Control of Power Electronic Systems 5 op V  

Täydentävät opintojaksot

Täydentävinä opintojaksoina hyväksytään myös elektroniikan tai automaatiotekniikan maisteritason kurssit.

Should be completed to the minimum study module extent of 50 ETCS

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-2110 Systeemit ja säätö 5 op IV  
DEE-24020 Sähköverkon häiriöt ja sähkön laatu 5 op IV  
DEE-24126 Flexible Transmission Systems 5 op IV  
DEE-53117 Solar Power Systems 5 op IV  
DEE-54107 Wind Power Systems 5 op IV  
DEE-54206 Electrical Energy Storages and Electric Vehicles 5 op IV  
ELT-21300 Mikrokontrollerit 5 op IV  
ELT-22110 EMC-suunnittelu 5 op V  

Päivittäjä: Nousiainen Kirsi, 08.08.2019