Power Electronics, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Advanced Studies

Yhteyshenkilö

Tomi Roinila, Paavo Rasilo, Petros Karamanakos

Osaamistavoitteet

- Tehoelektroniikan eri osa-alueiden keskeisen engalnnin kielisen terminologian hallinta

Student knows the terminology related to power electronics in English
- Tehoelektroniikkalaitteiden dynaamisen käyttäytymisen analyysimenetelmien hallinta ja soveltaminen säädön suunnittelussa

Student knows the methods to analyze the dynamic operation of power electronic devices. Student knows, how to apply these methods in control design.

- Tehoelektroniikkalaitteiden sovellusalueen erityistietämyksen hallinta ja soveltaminen laitesuunnittelussa

Student is able to apply the knowledge related to power electronics to component design
- Tehoelektroniikkalaitteiden stationäärisen käyttäytymisen analyysimentelmien hallinta ja soveltaminen laitesuunnittelussa

Student knows the methods to analyze the stationary operation of power electronic devices. Student knows, how to apply these methods in component design.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Power Electronics 30 op Advisable

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Additional information Vuosikurssi
DEE-34107 Modeling and Analysis in Power Electronics 5 op 1 IV  
Yhteensä 5 op    

1. Vaihtoehtoisuus: DEE-34106 Converter Dynamics and EMC

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Suositellut suuntautumisvaihtoehdot: 1) Sähkömoottorikäyttöjen alueelle erikoistuvalle suositellaan valittavaksi DEE-33036, DEE-34017 ja DEE-34306 2) Uusiutuvan energiatekniikan alueelle erikoistuvalle suositellaan valittavaksi DEE-34206, DEE-34026 Suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta, kurssin DEE-34037 suorittaminen on erittäin suositeltavaa, jotta saa kuvan käytännön suunnitteluprosessista. Kurssi DEE-34406 soveltuu osaksi kaikkia em. kokonaisuuksia.Tehoelektroniikan opintojen lisäksi suositellaan elektroniikan, säätötekniikan ja/tai sähkövoimatekniikan opintoja. Student specializing in power electronic should select between the following course packages: 1) Electric drives: DEE-33036, DEE-34017 and DEE-34306 2) Renewable energy applications: DEE-34206 and DEE-34026 Courses DEE-34037 or DEE-34406 are recommended to be included regardless of the chosen specialization.

Must be selected at least 15 credits of courses

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
DEE-33036 Electric Drives 5 op IV  
DEE-34017 Control of Electrical Drive Systems 5 op V  
DEE-34026 Power Electronic Applications for Power Quality 5 op IV  
DEE-34037 Design Project in Power Electronics 5 op IV  
DEE-34206 Dynamics and Control of Grid-Connected Converters 5 op IV  
DEE-34306 Modeling of Electrical Machines and Magnetic Materials 5 op V  
DEE-34406 Model Predictive Control of Power Electronic Systems 5 op V  

Täydentävät opintojaksot

Should be completed to the minimum study module extent of 30 ETCS

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-2110 Systeemit ja säätö 5 op IV  
ASE-2411 Johdatus systeemien hallintaan 5 op IV  
DEE-24020 Sähköverkon häiriöt ja sähkön laatu 5 op IV  
DEE-24126 Flexible Transmission Systems 5 op IV  
DEE-24906 Electrical Energy Engineering Project Work 2-10 op IV  
DEE-53117 Solar Power Systems 5 op IV  
DEE-54107 Wind Power Systems 5 op IV  
DEE-54206 Electrical Energy Storages and Electric Vehicles 5 op IV  
ELT-21300 Mikrokontrollerit 5 op IV  
ELT-22110 EMC-suunnittelu 5 op IV  

Päivittäjä: Nousiainen Kirsi, 08.08.2019