Ohjelmistotuotanto, 50 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Kari Systä

Osaamistavoitteet

- Hyvä perustietämys ja ymmärrys ohjelmistotuotannon kaikista keskeisistä osa-alueista, niiden menetelmistä ja tekniikoista.
- Hyvä pohja ohjelmistotuotannon tohtoriopinnoille
- Kyky hallita ja kehittää yrityksen ohjelmistotuotantoprosessia.
- Kyky suunnitella ja toteuttaa vaativia ohjelmistoja ohjelmistoprojekteina.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Ohjelmistotekniikka 30 op Suositeltava Ohjelmistotuotannon opintokokonaisuus edellyttää kohtuullista tietoa ohjelmoinnin tekniikoista ja vähintään välttävää harjaantumista käytännön ohjelmoinnista.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Pääaineena ohjelmistotuotantoa opiskelevien on lisäksi suoritettava diplomityöseminaari.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TIE-13106 Project Work on Pervasive Systems 5-10 op V  
TIE-21107 Software Engineering Methodologies 5 op III  
TIE-21201 Ohjelmistojen testaus 5 op IV  
TIE-21307 Large Scale Software Design 5 op V  
Yhteensä 20 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 50 op

Opintojakso Opintopisteet
SGN-43006 Knowledge Mining and Big Data 5 op
TIE-11200 Tietotekniikan erityiskysymyksiä 1-5 op
TIE-20306 Principles of Programming Languages 5 op
TIE-22201 Tietokantojen suunnittelu 5 op
TIE-22307 Data-Intensive Programming 5 op
TIE-23101 Käyttöjärjestelmät 5 op
TIE-23516 Basic Web Applications 5 op
TIE-23526 Web Architectures 5 op
TIE-23536 Cloud Applications 5 op
TIE-23546 Cloud Platforms 5 op
TIE-30601 Turvallinen ohjelmointi 5 op
TIE-40107 Psychology in Human-Technology Interaction 5 op
TIE-41106 User Interface Design 5 op
TIE-50506 System Design 5 op
TIE-52306 Computer Graphics 5 op
TST-01606 Demola Project Work 5-10 op
YHTTAY-72406 Requirements engineering 5 op

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto soveltuu opiskelijoille, jotka haluavat syventyä ohjelmistojen toteuttamisesta, toteutukseen liittyvästä tuotantoprosessista sekä ohjelmistoprojektien läpiviemisestä.
Valinnaisia kursseja valitsemalla opiskelija voi painottaa tietohallintoa/-järjestelmiä, käyttökokemusta tai järjestelmäsuunnittelua.

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 08.03.2019