Materiaalikemia, 50 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen, Timo Laaksonen

Osaamistavoitteet

- Kemia on perusluonnontiede, jonka syventävien opintojen tavoitteena on aineen rakenteen ja ominaisuuksien syvällinen tunteminen ja ymmärtäminen sekä taito soveltaa kemiaa. Materiaalikemian opinnoissa on mahdollista syventyä kehittyviin kemian aloihin, kuten nanokemiaan ja -teknologiaan, supramolekulaarisiin rakenteisiin, synteettiseen orgaaniseen kemiaan tai huippunopeaan spektroskopiaan. Materiaalikemian syventävät opinnot mahdollistavat myöhemmän työskentelyn sekä teollisuudessa että akateemisessa tutkimuksessa. Perustiedeluonteensa vuoksi kemiaa voidaan soveltaa hyvin laajalla sovellusalueella. Esimerkiksi synteesi ja analytiikka ovat hyvin laaja-alaisia aiheita joita voidaan soveltaa melkein jokaisella materiaalitekniikan osa-alueella. TAMK-yhteistyön kautta on mahdollista ottaa käytännönläheisiä kursseja, jotka sopivat varsinkin analyysitehtävistä kiinnostuneille opiskelijoille.

Materiaalikemian syventävien opintojen keskeisen sisältö jakaantuu analyysipainotteisten laboratoriokurssien ja vaativien teoreettisten kurssien ympärille. Laboratoriokursseilla opiskelijan edelleen kehittää laboratoriossa vaadittavia ryhmätyötaitojaan, monimutkaisempien kokeellisten tulosten kriittistä tarkastelua sekä ammattimaisten raporttien laatimista. Kokonaisuutena teoreettisten kurssien kanssa, opiskelijan osaaminen laajenee kemiallisten ongelmien ymmärtämisestä ja analysoinnista niiden itsenäistä ratkaisemista kohti.

Diplomityön tehtyään opiskelija on valmis ottamaan vastuun erilaisista ja eri tasoisista projekteista, niiden aikataulutuksesta ja toteutuksesta, sekä osaa laatia niiden vaatimat tutkimussuunnitelmat ja koesuunnitelmat. Opiskelija pystyy itsenäisesti ja kriittisesti analysoimaan tieteellistä dataa ja tekemään hyvätasoisen tieteellisen/teknisen raportin.

Syventävien materiaalikemian opintojen tavoitteena on täydentää kandidaatin tutkinnon kemian opintoja siten, että niissä saavutetaan määrältään ja laadultaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti vertailukelpoinen diplomi-insinöörin kemistitutkinto, joka vastaa yhteiskunnan tarpeita soveltavan kemian alalla teollisuudessa ja yrityksissä, että tutkimuksen aloilla yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Kemia, aineopinnot valinnaisina opintoina 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-63021 Fysikaalisen kemian työt 5 op III  
KEB-63100 Polymeerikemia 5 op III  
KEB-63150 Polymeerikemian työt 5 op III  
KEB-64257 Analytical Chemistry 1 5 op IV  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 50 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-64047 Organic Chemistry 2 5 op IV  
KEB-64117 Bioorganic Chemistry 5 op IV  
KEB-64206 Chemistry of Metals 5 op IV  
KEB-64358 Analytical Chemistry 2 5 op IV  
KEB-65057 Spectroscopy and Quantum Chemistry 5 op IV  
KEB-65108 Photochemistry 5 op IV  
KEB-65157 Experimental Optical Spectroscopy 5 op IV  
KEB-65177 Nanochemistry 5 op IV  
KEB-66200 Kemian erikoistyö 2-8 op  
KEB-66206 Special Project in Chemistry 2-8 op  
LTT-32006 Demola Project Work 5-10 op  
MOL-42166 Rheology 5 op  
MOL-52056 Processing of Advanced Ceramics 5 op  

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 27.02.2019