Mathematics, 50 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Advanced Studies

Yhteyshenkilö

Esko Turunen, Merja Laaksonen

Osaamistavoitteet

- After graduating in master degree in mathematics, the student understands the significance of mathematics as a discipline and he has mastered several areas of mathematics. He is able to solve demanding mathematical problems and apply mathematical theories in practice. The student has the skills to deepen his / her competence in mathematics independently. Having completed the studies, he/ she has a good foundation to continue studying at a university or to engage in demanding expert tasks.

Maisteriopinnot matematiikassa suoritettuaan opiskelija ymmärtää matematiikan merkityksen tieteenalana ja hän on hallitsee useampia eri matematiikan osa-alueita. Hän kykenee ratkaisemaan vaativia matemaattisia ongelmia ja soveltamaan matematiikan teorioita käytännössä. Opiskelijalla on valmiudet syventää osaamistaan matematiikassa omatoimisesti. Opinnot suoritettuaan hänellä on hyvä pohja jatkaa opintoja yliopistossa tai toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Matematiikka 30 op Mandatory Or a corresponding prerequisite module of sufficient mathematical content.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Additional information Vuosikurssi
MAT-60200 Matemaattinen analyysi 5 op 1 IV  
MAT-60206 Mathematical Analysis 5 op 1 IV  
Yhteensä 10 op    

1. You can choose only one of these.

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Must be selected at least 5 credits of courses

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-60556 Mathematical Logic 5 op IV  
MAT-61007 Introduction to Functional Analysis 5 op IV  
MAT-63506 Scientific Computing 5 op IV  

Täydentävät opintojaksot

Should be completed to the minimum study module extent of 50 ETCS

Opintojakso Opintopisteet Additional information
LTT-34000 Luonnontieteiden ja matematiikan historia 5 op
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät 5 op 2
MAT-60456 Optimization Methods 5 op
MAT-61056 Advanced Functional Analysis 5 op
MAT-61507 Dynamical Systems and Chaos 5 op
MAT-61706 Bayesian Filtering and Smoothing 5 op
MAT-61757 Measure and Integration 5 op
MAT-61806 Optimisation and Statistical Data Analysis 5 op
MAT-61906 Complex Networks 5 op
MAT-61956 Financial Mathematics and Statistics 5 op
MAT-62007 Inverse Problems 5 op
MAT-62507 Mathematical Control Theory 5 op
MAT-63807 Introduction to Data Mining: The B-Course and GUHA-Method 5 op
MAT-63856 Advanced Applied Logics 5 op
MAT-64010 Datasta malliksi 5 op
MAT-67050 Kohti matematiikan opettajuutta 2 5 op 1
MAT-67506 Mathematics Project Work 2-10 op
MAT-68007 Topics in Mathematics 2-10 op
MAT-68256 Mathematics Literature 0-10 op
YHTTAY-60350 Monimuuttujamenetelmät 5 op 2
YHTTAY-60560 Johdatus logiikkaan 2 5 op
YHTTAY-65500 Kompleksianalyysi 10 op

1. Opintojakso on tarkoitettu opettajaksi kouluttautuville. This course is only in finnish and for teacher's education.
2. You can choose only one of these.

Päivittäjä: Lehtelä Hanna, 22.02.2019