Liikennejärjestelmät infrarakentamisessa, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Heikki Liimatainen, Markus Pöllänen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kestävän ja turvallisen liikennejärjestelmän ja kaupunkiliikenteen suunnittelun ja kehittämisen haasteet, tavoitteet, keskeiset toimijat, toimenpiteet ja strategiat, osaa arvioida liikennejärjestelmän kestävyyttä ja turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia, osaa soveltaa kaupunkiliikenteen ongelma-analyysia kehittämistoimenpiteiden tunnistamisessa sekä arvioida ja vertailla erilaisia kehittämisvaihtoehtoja, osaa kuvata joukkoliikenteen toimintaympäristön ja kysyntä- ja tarjontatekijät, eri joukkoliikennemuotojen ominaisuuksia, joukkoliikenteen tarjonnan suunnitteluperiaatteet ja osaa soveltaa em. tekijöitä suunnittelutehtävissä.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Infrarakenteet 40 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-22100 Kestävä ja turvallinen liikennejärjestelmä 5 op V  
TLO-25022 Kaupunkiliikenteen suunnittelu 5 op V  
TLO-25032 Joukkoliikenne ja liikenteen palvelut 5 op V  
Yhteensä 15 op  

Täydentävät opintojaksot

Mikäli opintokokonaisuus suoritetaan 30 opintopisteen laajuisena, täydentävistä opintojaksoista valitaan vähintään 15 opintopisteen edestä opintojaksoja.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
ARK-04232 Yhdyskuntasuunnittelun simulointi 5 op
TLO-25041 Liikennetutkimukset 5 op
TLO-25057 Transport Transformation 5 op
TLO-25081 Liikennejärjestelmän erikoistyö 2-10 op
TLO-25201 Kuljetusjärjestelmät 5 op
TLO-25601 Liikenteen ja logistiikan vaihtuva-aiheinen opintojakso 1-10 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu syventäviä opintoja täydentäväksi kokonaisuudeksi opiskelijoille, joiden pääaine on Infrarakenteet. Opintokokonaisuuden voi suorittaa 20-30 opintopisteen laajuisena.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 25.02.2019