Liikenne, logistiikka ja informaatio, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Heikki Liimatainen, Markus Pöllänen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa tiedon merkityksen liikenteen ja logistiikan kehittämisessä, tunnistaa tiedon laatuun vaikuttavat tekijät ja niihin liittyvät syyt ja osaa soveltaa keskeisiä tiedonhallinnan toimintamalleja, tunnistaa liikenteen uudistumista ajavat voimat ja osaa analysoida niiden vaikutuksia, osaa analysoida liikennejärjestelmää ja logistisia järjestelmiä sekä osaa soveltaa kestävän liikenteen ja logistiikan kehittämisen ajattelumalleja ja menetelmiä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-22001 Liikennejärjestelmän analyysi 5 op IV  
TLO-25057 Transport Transformation 5 op IV  
TLO-25201 Kuljetusjärjestelmät 5 op IV  
TLO-25441 Kaupan ja teollisuuden logistinen analyysi 5 op IV  
TLO-25468 Sustainable Logistics and Global Distribution 5 op IV  
TLO-35041 Liiketoimintatiedon analyysi 5 op IV  
Yhteensä 30 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydentävillä opintojaksoilla opintokokonaisuus täydennetään 30 tai 50-60 opintopisteen laajuuteen. Täydentäviksi opintojaksoiksi käyvät myös soveltuvat vaihto-opinnot, jotka hyväksytetään kokonaisuuteen erikseen - ota yhteyttä opintosuunnittelijaan.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-22100 Kestävä ja turvallinen liikennejärjestelmä 5 op  
TLO-25022 Kaupunkiliikenteen suunnittelu 5 op  
TLO-25032 Joukkoliikenne ja liikenteen palvelut 5 op  
TLO-25041 Liikennetutkimukset 5 op  
TLO-25081 Liikennejärjestelmän erikoistyö 2-10 op  
TLO-25201 Kuljetusjärjestelmät 5 op IV  
TLO-25481 Logistiikan erikoistyö 2-10 op  
TLO-25601 Liikenteen ja logistiikan vaihtuva-aiheinen opintojakso 1-10 op  
TLO-35061 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen 5 op  
TLO-35111 Informaatioanalytiikan työkurssi 2-8 op IV  
TRT-25006 Demola Project Work 5 op IV  
TRT-25506 Challenge Based Innovation Project Course 10 op  
TRT-26606 SCIL: Smart Campus Innovation Lab 5 op  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa joko 30 opintopisteen tai 50-60 opintopisteen laajuisena.

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019