Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Heikki Liimatainen, Markus Pöllänen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa toimia laaja-alaisesti ja vastuullisesti liikenne- ja kuljetusjärjestelmien asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä ja soveltaa osaamistaan kehittyvän yhteiskunnan liikenne- ja kuljetusjärjestelmille kohdistamien vaatimusten, haasteiden ja ongelmien ratkaisussa. Opiskelija osaa analysoida liikenne- ja kuljetusjärjestelmien kestävyys- ja turvallisuusvaatimuksia ja toimenpiteitä, joilla näihin vaatimuksiin vastataan. Opiskelija osaa analysoida liikenteen kysynnän ja liikennejärjestelmän muutostekijöitä sekä liikenteen tulevaisuuden kehitysnäkymiä, muodostaa ja vertailla liikenne- ja kuljetusjärjestelmien erilaisia kehittämisvaihtoehtoja ja soveltaa osaamistaan joukkoliikennejärjestelmän suunnittelussa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Yhdyskuntatekniikka 40 op Pakollinen tai Yhdyskuntateknikka (50 op)

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Infrarakentaminen liikennesuunnittelussa 20 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Yhdyskuntasuunnittelun simulointi -opintojakso toteutetaan joka toinen lukuvuosi. Opintojakson seuraava toteutuskerta on syksyllä 2019. Pyri osallistumaan opintojakson toteutuskerralle opintojesi aikataulun mahdollistamalla tavalla huomioiden suoritusmahdollisuus vain vuorovuosina. Mikäli ko. opintojakson suorittaminen ei onnistu aikataulujen vuoksi, opintokokonaisuudessa opintojakson voi korvata toisella opintojaksolla - kysy lisätietoja opintosuunnittelijalta.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ARK-04232 Yhdyskuntasuunnittelun simulointi 5 op IV  
TLO-22100 Kestävä ja turvallinen liikennejärjestelmä 5 op IV  
TLO-25022 Kaupunkiliikenteen suunnittelu 5 op IV  
TLO-25032 Joukkoliikenne ja liikenteen palvelut 5 op IV  
TLO-25057 Transport Transformation 5 op IV  
TLO-25201 Kuljetusjärjestelmät 5 op IV  
Yhteensä 30 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus voidaan täydentää 50-60 opintopisteeseen täydentävillä opintojaksoilla. Täydentäviä opintojaksoja voi halutessaan valita siten, että ne keskittyvät eri syventymisalueisiin, kuten logistiikkaan ja toimitusketjun hallintaan (TLO-opintojaksot), yhdyskuntasuunnitteluun (ARK-opintojaksot) tai infrarakentamiseen (RAK-opintojaksot). Opintokokonaisuutta voi täydentää myös liikenteen ja logistiikan vaihtuva-aiheisilla opintojaksoilla sekä puhe- ja neuvottelutaidon, organisaatioiden ja ihmisten johtamisen sekä riskienhallinnan ja hankintatoimen opintojaksoilla (TTA-opintojaksot).

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet
ARK-02131 Yhdyskuntasuunnittelun teoria I 5 op
ARK-03031 Kaupunkien suunnittelu 5 op
ARK-04231 Kaupunki kertomuksena 5 op
ARK-04233 Yhdyskuntasuunnittelun teoria II 5 op
ARK-05237 Urban Analyses 5 op
TLO-11047 Supply Chain Management 5 op
TLO-25041 Liikennetutkimukset 5 op
TLO-25081 Liikennejärjestelmän erikoistyö 2-10 op
TLO-25441 Kaupan ja teollisuuden logistinen analyysi 5 op
TLO-25468 Sustainable Logistics and Global Distribution 5 op
TLO-25481 Logistiikan erikoistyö 2-10 op
TLO-25601 Liikenteen ja logistiikan vaihtuva-aiheinen opintojakso 1-10 op
TTA-15206 Sourcing and Supply Management 5 op
TTA-21011 Organisaatiot ja ihmisten johtaminen 5 op
TTA-83010 Riskienhallinta 5 op

Lisätiedot

Liikenne- ja kuljetusjärjestelmien suunnittelulla ja kehittämisellä varmistetaan liikenne- ja kuljetuspalvelujen toimivuus. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmien syventävät opinnot soveltuvat niille, jotka ovat kiinnostuneita liikennejärjestelmistä, niiden suunnittelusta ja kehittämisestä. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmien opintokokonaisuus kattaa henkilö- ja tavaraliikenteen laaja-alaisen toimintaympäristön sekä eri liikennemuotojen ja kaupunki- ja joukkoliikenteen erityispiirteet.

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 26.02.2019