Lentokonetekniikka, 50 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Kari Koskinen, Jussi Aaltonen

Osaamistavoitteet

- Lentokonetekniikan syventävät opinnot antavat opiskelijalle valmiudet ymmärtää lentotekniikan perusteet sekä lentokoneisiin liittyvien järjestelmien toimintaa. Opinnot antavat valmiudet ymmärtää ja soveltaa lentokonerakenteiden, avioniikkajärjestelmien, hydraulijärjestelmien, lentomoottoreiden, vuodatusilma ja muiden paineilmajärjestelmien sekä polttoainejärjestelmien toimintaa. Lisäksi pääaine antaa valmiudet soveltaa laskennallisia työkaluja lentokonejärjestelmien suunnitteluun ja analysointiin. Lisäksi opiskelija saa valmiudet substanssialueen kommunikointiin sekä asiantuntijoiden että yleisön kanssa. Opintokokonaisuudessa luodaan valmiudet arvioida ja kehittää omaa toimintaansa substanssialueella sekä saadaan mahdollisuus alan tieteellisiin jatko-opintoihin.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-70001 Johdatus lentotekniikkaan 5 op IV  
MEI-70046 Aircraft Computer Systems and Situational Awareness 5 op V  
MEI-70050 Aerodynamiikka ja lentomekaniikka 5 op IV  
MEI-70060 Aerodynaaminen mallinnus 5 op V  
MEI-70070 Lentomekaniikan jatkokurssi 5 op V  
MEI-70100 Kuormitukset ja rakenneratkaisut 5 op IV  
MEI-70151 Komposiittirakenteet 5 op V  
MEI-70200 Avioniikka 5 op IV  
MEI-70250 Lentomoottorit ja lentokoneen järjestelmät 5 op IV  
Yhteensä 45 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-66006 Systems RAMS Engineering 5 op V  
MEI-66216 Systems Reliability Centered Maintenance 5 op V  
MEI-66407 Systems Condition Monitoring 5 op V  
MEI-70301 Lennon ja lentokonejärjestelmien simulointi 5 op V  
MEI-71157 Project Work in Mechatronics 5 op V  
MOL-42236 Advanced Composites 5 op V  

Lisätiedot

Opiskelija ei voi sisällyttää opintokokonaisuutta DI-tutkintoon jos opintokokonaisuuden pakollisia opintojaksoja on sisällytetty ammattikorkeakoulututkintoon.

Päivittäjä: Ojala Nina, 22.02.2019