Kemia, syventävät opinnot valinnaisina opintoina, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen, Timo Laaksonen

Osaamistavoitteet

- Kemia on perusluonnontiede, jonka syventävien opintojen tavoitteena on aineen rakenteen ja ominaisuuksien syvällinen tunteminen ja ymmärtäminen sekä taito soveltaa kemiaa. Opintojen keskeisen sisältö jakaantuu laboratoriokurssien ja teoreettisten kurssien ympärille. Laboratoriokursseilla opiskelijan edelleen kehittää laboratoriossa vaadittavia ryhmätyötaitojaan, monimutkaisempien kokeellisten tulosten kriittistä tarkastelua sekä ammattimaisten raporttien laatimista.

Kemian erillisen opintokokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa kemian asiantuntemus tasolle, jolla diplomi-insinööri pystyy itsenäisesti soveltamaan kemian tietoja ammattitehtävissään ja toimimaan yhteistyössä muiden kemistien kanssa hallinnon, tutkimuksen ja teollisuuden insinööritehtävissä. Opinnot mahdollistavat työskentelyn laboratoriotehtävissä ja syventävät diplomi-insinöörin teoreettista osaamista.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Kemia, aineopinnot valinnaisina opintoina 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-63021 Fysikaalisen kemian työt 5 op III  
KEB-63100 Polymeerikemia 5 op III  
KEB-63150 Polymeerikemian työt 5 op III  
KEB-63207 Surface Chemistry 5 op IV  
KEB-64047 Organic Chemistry 2 5 op IV  
Yhteensä 25 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-64117 Bioorganic Chemistry 5 op IV  
KEB-64206 Chemistry of Metals 5 op IV  
KEB-64257 Analytical Chemistry 1 5 op IV  
KEB-64358 Analytical Chemistry 2 5 op IV  
KEB-65057 Spectroscopy and Quantum Chemistry 5 op IV  
KEB-65157 Experimental Optical Spectroscopy 5 op IV  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 26.02.2019