Kemia, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen, Timo Laaksonen

Osaamistavoitteet

- Kemia on perusluonnontiede, jonka syventävien opintojen tavoitteena on aineen rakenteen ja ominaisuuksien syvällinen tunteminen ja ymmärtäminen sekä taito soveltaa kemiaa. Kemian opinnoissa on mahdollista syventyä kehittyviin kemian aloihin, kuten nanokemiaan ja -teknologiaan, supramolekulaarisiin rakenteisiin, synteettiseen orgaaniseen kemiaan tai huippunopeaan spektroskopiaan. Opinnot antavat hyvät kokeelliset valmiudet toimia laboratoriotehtävissä ja keskeisten kemiallisten analyysien parissa, sekä teoreettiset valmiudet kemiallisten aineistojen ja tulosten ymmärtämiseen ja käsittelyyn.

Kemian syventävien opintojen keskeisen sisältö jakaantuu analyysipainotteisten laboratoriokurssien ja vaativien teoreettisten kurssien ympärille. Laboratoriokursseilla opiskelijan edelleen kehittää laboratoriossa vaadittavia ryhmätyötaitojaan, monimutkaisempien kokeellisten tulosten kriittistä tarkastelua sekä ammattimaisten raporttien laatimista. Kokonaisuutena teoreettisten kurssien kanssa, opiskelijan osaaminen laajenee kemiallisten ongelmien ymmärtämisestä ja analysoinnista niiden itsenäistä ratkaisemista kohti.

Diplomityön tehtyään opiskelija on valmis ottamaan vastuun erilaisista ja eri tasoisista projekteista, niiden aikataulutuksesta ja toteutuksesta, sekä osaa laatia niiden vaatimat tutkimussuunnitelmat ja koesuunnitelmat. Opiskelija pystyy itsenäisesti ja kriittisesti analysoimaan tieteellistä dataa ja tekemään hyvätasoisen tieteellisen/teknisen raportin.

Kemian syventävät opinnot mahdollistavat myöhemmän työskentelyn sekä teollisuudessa että akateemisessa tutkimuksessa. Perustiedeluonteensa vuoksi kemiaa voidaan soveltaa hyvin laajalla sovellusalueella, perinteisestä kemianteollisuudesta lääketeollisuuteen, jätteidenkäsittelystä nanorakenteiden tutkimukseen.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Kemia 35 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-63150 Polymeerikemian työt 5 op III  
KEB-63207 Surface Chemistry 5 op IV  
KEB-64047 Organic Chemistry 2 5 op IV  
KEB-64257 Analytical Chemistry 1 5 op IV  
KEB-64358 Analytical Chemistry 2 5 op IV  
Yhteensä 25 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
KEB-21001 Biokemia 5 op  
KEB-21301 Vesihuollon prosessit 5 op 1  
KEB-23100 Ilmansuojelu 5 op 1  
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus 5 op 1  
KEB-48310 Biojalostamon mitoitus 5 op 1  
KEB-64117 Bioorganic Chemistry 5 op IV  
KEB-64206 Chemistry of Metals 5 op IV  
KEB-65057 Spectroscopy and Quantum Chemistry 5 op IV  
KEB-65108 Photochemistry 5 op IV  
KEB-65157 Experimental Optical Spectroscopy 5 op IV  
KEB-65177 Nanochemistry 5 op IV  
KEB-66200 Kemian erikoistyö 2-8 op  
KEB-66206 Special Project in Chemistry 2-8 op  
LTT-32006 Demola Project Work 5-10 op  
YHTTAMK-6156 Laboratory Course in Instrumental Analysis 5 op  
YHTTAMK-6532 Menetelmäkehitys ja validointi 6 op  

1. Valittavissa vain bio- ja ympäristötekniikan aineopinnot suorittaneille opiskelijoille.

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 26.02.2019