Infrarakentaminen liikennesuunnittelussa, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Pauli Kolisoja

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- osaa kuvata suomalaiseen maaperään liittyvät muodostumat sekä niiden keskeiset ominaisuudet
- osaa kuvata keskeisimpien yhdyskuntateknisten rakenteiden suunnittelun periaatteet ja tavanomaiset rakenneratkaisut
- osaa soveltaa osaamistaan yhdyskuntateknisten rakenteiden tuotannonsuunnitteluun
- osaa kuvata keskeisimmät tie- ja katurakenteiden kunnon inventointimenetelmät ja osaa niillä saatavan tiedon perusteella valita rakenteiden korjaamisessa sovellettavat toimenpiteet
- osaa kuvata rautatieinfrastruktuurin osat ja niiden suunnittelun perusteet
- syventää osaamistaan valitsemallaan osa-alueella

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät 30 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-25310 Soveltava hydrologia 5 op IV  
RAK-23310 Rautatietekniikka 5 op IV  
RAK-23340 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito 5 op IV  
RAK-23350 Infrarakenteiden tekninen suunnittelu 5 op IV  
RAK-23690 Yhdyskuntatekniikan rakenteet 3 op IV  
Yhteensä 23 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus voidaan täydentää 30 opintopisteeseen luettelossa olevilla opintojaksoilla.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
RAK-13001 Rakennustekniikan erikoistyö 2-5 op
RAK-19000 Rakennustekniikan vaihtuva-aiheinen opintojakso 2-15 op
RAK-23526 Computational Geotechnics 5 op
RAK-23621 Geoympäristötekniikka 5 op
RAK-23641 Infrarakenteiden materiaalien tutkimusmenetelmät 5 op
RAK-23650 Viher- ja ulkoliikuntapaikkarakenteet 5 op
RAK-52150 Infrahankkeen tuotannon hallinta 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden voi valita valinnaiseksi opintokokonaisuudeksi vain, mikäli syventävä opintokokonaisuus on Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Opintokokonaisuus voidaan suorittaa 20-30 opintopisteen laajuisena.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 25.02.2019