Elektroniikka, 50 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Donald Lupo, Erja Sipilä

Osaamistavoitteet

- Elektroniikan syventävien opintojen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa laaja-alaisesti suunnitella, analysoida ja kehittää elektroniikkatuotteita.

Tämän opintokokonaisuuden suoritettuaan:
- Opiskelija osaa selittää elektronisten piirien ja laitteiden toiminnan, ja suunnitella niitä.
- Opiskelija osaa arvioida uusien materiaalien ja valmistustekniikoiden merkityksen tuotesuunnittelussa.
- Opiskelija osaa selittää suurtaajuustekniikan perusilmiöt ja osaa käyttää suurtaajustekniikan malleja piirien analysoinnissa.
- Opiskelija osaa käyttää mikrokontrollerijärjestelmiä suunnittelussa.

Elektroniikkaa sisältävää laitetta suunniteltaessa on laitesuunnittelun lisäksi tärkeää huomioida myös elektroniikan kehitys, elektroniikan uudet materiaalit ja valmistustekniikat, suurtaajuustekniikka ja sulautetut järjestelmät, joten Elektroniikan 50 opintopisteen syventävien opintojen kokonaisuutta opiskelija voi opintojaksovalinnoillaan painottaa edellä mainittuihin osa-alueisiin.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Elektroniikka ja sulautetut järjestelmät 30 op Pakollinen Elektroniikan syventäviin opintoihin on pakollisena esitietona aineopintokokonaisuuden opintojakso ELT-21051 Transistorit ja vahvistinpiirit.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ELT-21450 Elektroniikan uudet materiaalit ja valmistusmenetelmät 5 op IV  
ELT-22101 Elektroniikan tuotesuunnittelun työkurssi 5-8 op IV  
ELT-22110 EMC-suunnittelu 5 op IV  
ELT-22246 Semiconductor Device Physics 5 op IV  
ELT-23000 Mikrokontrollerijärjestelmät 5 op IV  
ELT-23056 Embedded Systems and Electronics Productization 5 op IV  
ELT-41727 Practical RF Electronics: First Principles Applied 5 op IV  
Yhteensä 35 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 50 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ELT-21251 Operaatiovahvistinkytkennät 5 op IV  
ELT-22216 Electronics Materials 5 op IV  
ELT-22246 Semiconductor Device Physics 5 op IV  
ELT-22257 Fundamentals of Organic Electronics 5 op V  
ELT-23100 Verkotetut sulautetut järjestelmät 5 op V  
ELT-23150 Sulautetut käyttöliittymät 5 op V  
ELT-41826 Micro Electronics I 5 op IV  
ELT-41836 Micro Electronics II 5 op IV  
ELT-47206 Basics of RF Engineering 5 op IV  
ELT-47227 Basic RF Measurements 5 op V  
ELT-47246 Passive RF Circuits 5 op IV  
ELT-47266 Active RF Circuits 5 op V  
ELT-47287 RF Project 5 op V  
ELT-47426 Transmission Lines and Waveguides 5 op IV  
ELT-47436 Antennas I 5 op IV  
ELT-47447 Antennas II 5 op IV  
ELT-47466 Antenna Project 4-6 op IV  
ELT-48116 CMOS Integrated Circuits I 5 op V  
ELT-48126 CMOS Integrated Circuits II 5 op V  
TST-01606 Demola Project Work 5-10 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 08.03.2019