Elektroniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Donald Lupo, Erja Sipilä

Osaamistavoitteet

- Elektroniikan syventävien opintojen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa laaja-alaisesti suunnitella, analysoida ja kehittää elektroniikkatuotteita. Elektroniikkaa sisältävää laitetta suunniteltaessa on laitesuunnittelun lisäksi tärkeää huomioida myös elektroniikan kehitys, elektroniikan uudet materiaalit ja valmistustekniikat, suurtaajuustekniikka ja sulautetut järjestelmät.

Tämän opintokokonaisuuden suoritettuaan
- Opiskelija osaa selittää elektronisten piirien ja laitteiden toiminnan, ja suunnitella niitä.
- Opiskelija osaa arvioida uusien materiaalien ja valmistustekniikoiden merkityksen tuotesuunnittelussa.
- Opiskelija osaa selittää suurtaajuustekniikan perusilmiöt ja osaa käyttää suurtaajustekniikan malleja piirien analysoinnissa.
- Opiskelija osaa käyttää mikrokontrollerijärjestelmiä suunnittelussa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Elektroniikka ja sulautetut järjestelmät 30 op Pakollinen Elektroniikan syventäviin opintoihin on pakollisena esitietona aineopintokokonaisuuden opintojakso ELT-21051 Transistorit ja vahvistinpiirit.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
ELT-21450 Elektroniikan uudet materiaalit ja valmistusmenetelmät 5 op IV  
ELT-22101 Elektroniikan tuotesuunnittelun työkurssi 5-8 op IV  
ELT-22110 EMC-suunnittelu 5 op 1 IV  
ELT-22246 Semiconductor Device Physics 5 op IV  
ELT-23000 Mikrokontrollerijärjestelmät 5 op 1 IV  
ELT-41727 Practical RF Electronics: First Principles Applied 5 op 1 IV  
Yhteensä 30 op    

1. Nämä opintojaksot voidaan valita myös vuosikurssilla 5.

Täydentävät opintojaksot

Halutessaan opiskelija voi valita täydentäviä opintojaksoja laajentamaan opintokokonaisuuttaan.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ELT-21251 Operaatiovahvistinkytkennät 5 op IV  
ELT-22216 Electronics Materials 5 op IV  
ELT-22246 Semiconductor Device Physics 5 op IV  
ELT-22257 Fundamentals of Organic Electronics 5 op V  
ELT-23056 Embedded Systems and Electronics Productization 5 op IV  
ELT-23100 Verkotetut sulautetut järjestelmät 5 op V  
ELT-23150 Sulautetut käyttöliittymät 5 op V  
ELT-41826 Micro Electronics I 5 op IV  
ELT-41836 Micro Electronics II 5 op IV  
ELT-47206 Basics of RF Engineering 5 op IV  
ELT-47227 Basic RF Measurements 5 op V  
ELT-47246 Passive RF Circuits 5 op IV  
ELT-47266 Active RF Circuits 5 op V  
ELT-47287 RF Project 5 op V  
ELT-47426 Transmission Lines and Waveguides 5 op IV  
ELT-47436 Antennas I 5 op IV  
ELT-47447 Antennas II 5 op IV  
ELT-47466 Antenna Project 4-6 op IV  
ELT-48116 CMOS Integrated Circuits I 5 op V  
ELT-48126 CMOS Integrated Circuits II 5 op V  

Päivittäjä: Viitala Anna-Mari, 22.02.2019