Automaation tietotekniikka , 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Mikko Salmenperä, Matti Vilkko, Jari Seppälä

Osaamistavoitteet

- Automaation tietotekniikan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ohjelmistoilla toteutettavan automaation hajautuksen ohjattaviin laitteisiin, niiden keskinäisen yhteistoiminnan sekä tuotannon hallinnan liiketoimintalähtöisen integraation.
- Opiskelija osaa hyödyntää menestyksellä automaation ohjelmisto- ja tietoverkkotekniikan nopeasti uudistuvia toteutustekniikoita.
- Opiskelija osaa kehittää teollisuuden hajautettuja, sulautettuja ja reaaliaikaisia automaatiojärjestelmiä ja -sovelluksia. Hän osaa määritellä ja mallintaa kehitettäviä automaatiosovelluksia olio-, komponentti- ja sovelluspalvelupohjaisen mallinnuksen menetelmin.
- Opiskelija ymmärtää miten jokainen tietoliikennettä hyödyntävä kokonaisuus on hallintaa vaativa järjestelmä.
- Opiskelija ymmärtää tietoturvan merkityksen modernin automaation luotettavuudelle. Hän osaa arvioida automaatiojärjestelmän riskejä erityisesti tietoturvan osalta ja suunnitella hallintatoimenpiteitä sekä testata niiden toimintaa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Automaatiotekniikka 30 op Pakollinen

ASE-2610 Johdatus automaation tietotekniikkaan ( Suositeltava )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Tähän opintokokonaisuuteen liittyy diplomityöseminaari: IHA-1957 Master's Thesis Seminar in Automation (ks. tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot).

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-6010 Tietoverkkopohjainen automaatio 5 op III  
ASE-6030 Automaation reaaliaikajärjestelmät 5 op IV  
ASE-7610 Automaation turvallisuus 5 op IV  
Yhteensä 15 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Toinen kursseista TIE-23526 ja ASE-6050 on suoritettava.

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-6050 Automaation ohjelmistokomponentit ja sovelluspalvelut 5 op IV  
TIE-23526 Web Architectures 5 op IV  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-2110 Systeemit ja säätö 5 op V  
ASE-2150 Systeemimallit ja niiden identifiointi 5 op V  
ASE-2411 Johdatus systeemien hallintaan 5 op IV  
ASE-4020 Systeemien hallinnan periaatteet 5 op V  
ASE-6070 Automaation ohjelmistot ja verkot 5 op IV  
DEE-23216 Introduction to Smart Grids and Renewable Energy 5 op  
DEE-24116 Distribution Automation 5 op  
MAT-61806 Optimisation and Statistical Data Analysis 5 op  
SGN-13006 Introduction to Pattern Recognition and Machine Learning 5 op  
SGN-43006 Knowledge Mining and Big Data 5 op  
TIE-21107 Software Engineering Methodologies 5 op  
TIE-21201 Ohjelmistojen testaus 5 op IV  
TIE-22307 Data-Intensive Programming 5 op  
TIE-23526 Web Architectures 5 op  

Lisätiedot

Automaatiotoimialan tarpeisiin suuntautuvan tietoverkko- ja ohjelmistotekniikan opiskelu käyttää tuekseen yleisiä automaatio-, tietoverkko- ja ohjelmisto-opintoja, joita voidaan sisällyttää opintokokonaisuuden valinnaisiin ja täydentäviin opintojaksoihin. Opintokokonaisuutta voi suunnata myös teollisuustalouteen sekä automaation lukuisille sovellusalueille täydentävien opintojaksojen tarkoituksenmukaisilla valinnoilla.

Päivittäjä: Salmenperä Mikko, 09.10.2019