Ympäristö- ja energiatekniikan suuntaavat opinnot, 15 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Suuntaavat opinnot

Yhteyshenkilö

Suvi Ikonen, Piia Asunmaa, Anna Pitkänen

Osaamistavoitteet

- Suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa keskeisiä hydromekaniikan sääntöjä virtausopillisten ongelmien ratkaisemiseksi putki- ja avokanavavirtauksissa ja pumppaamon mitoituksessa
- osaa ympäristö- energiatekniikassa yleisesti käytettyjen näyttenotto-, analyysi- ja mittausmenetelmien periaatteet
- osaa selittää suomalaisen teollisuuden prosessit

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Bio- ja ympäristötekniikka 35 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-11000 Ympäristö- ja energiatekniikan mittaukset 5 op II  
KEB-13000 Hydromekaniikka 5 op III  
KEB-41501 Teollisuuden prosessit 5 op II  
Yhteensä 15 op  

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 22.02.2019